Werkgroep Hepatitis

De Werkgroep Hepatitis is in maart 2010 opgericht en is een samenwerking tussen de Nederlandse vereniging van HIV behandelaren (NVHB) en Stichting HIV Monitoring (SHM). Een groot aantal van de hiv-positieve patiënten heeft een hepatitis co-infectie. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over hepatitis co-infectie, de impact van deze co-infecties op de hiv-infectie en de effectiviteit van behandeling van deze co-infecties is de monitoring van patiënten met HBV en/of HCV en hiv noodzakelijk. De leden van de hepatitis-werkgroep hebben SHM geadviseerd tijdens het opstellen van een protocol voor de verzameling van data die betrekking heeft op de diagnostiek, levermorbiditeit, behandeling en respons op behandeling van hepatitis co-infectie.

Leden

 • Dr. J. Arends (voorzitter)
  UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht
 • Dr. C. Smit 
  Stichting HIV Monitoring, Amsterdam
 • Prof. dr. K. Brinkman 
  OLVG, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam
 • Prof. dr. A.I.M. Hoepelman 
  UMC Utrecht, afd. Virologie, Utrecht
 • Dr. T.E.M.S. de Vries-Sluijs 
  Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam
 • Dr. M. van der Valk 
  AMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam
 • Dr. J. van der Meer 
  AMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam
 • Dr. B. Rijnders
  Erasmus MC, Rotterdam
 • Dr. J. Schinkel 
  AMC, lab. Klinische Virologie, Amsterdam
 • Dr. E.F. Schippers 
  HagaZiekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag