RESPOND

Aanvullend op de hierboven beschreven activiteiten, is EuroSIDA ook een van
de oprichtingspartners van het nieuwe International Cohort Consortium of Infectious Disease (RESPOND). RESPOND is een niet-interventionele, nietgerandomiseerde, open-label, multi-cohort observationele studie. Het doel van RESPOND is om een flexibel en dynamisch consortium te bouwen voor het onderzoek naar infectieziekten, waaronder hiv en mensen die risico lopen op hiv.


EuroSIDA draagt, samen met andere cohorten die deelnemen in het consortium, patiëntendata bij. In 2018 zal SHM data leveren aan RESPOND van nieuwe patiënten die in het ATHENA-cohort worden opgenomen, samen met de patiënten die al zijn geïncludeerd in het EuroSIDA-cohort.