CASCADE

Logo_CASCADE.png

CASCADE (Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe) werd in 1997 gestart en is een samenwerkingsverband tussen 25 cohorten van gedocumenteerde hiv-seroconverters in 15 Europese landen, Australië, Canada en Afrika. Het belangrijkste doel van CASCADE is om het volledige beloop van hiv te monitoren vanaf het moment van infectie. Door gegevens samen te voegen kunnen onderzoeksvragen aan de orde worden gesteld die niet uit een enkele studie kunnen worden beantwoord. De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) maken met hun hiv-seroconverters deel uit van dit onderzoek. CASCADE maakt deel uit van EuroCoord, het samenwerkingsverband waarin alle vanuit de EU gesubsidieerde cohortstudies op het gebied van hiv zijn ondergebracht.

Publicaties van CASCADE in 2015

Does rapid HIV disease progression prior to cART hinder optimal CD4+ T-cell recovery once HIV-1 suppression is achieved? 
Jarrin I, Pantazis N, Dalmau J, Phillips AN, Olson A, Mussini C, Boufassa F, Costagliola D, Porter K, Blanco J, Del Amo J, Martinez-Picado J for CASCADE Collaboration in EuroCoord.
AIDS. 2015 Nov;29(17):2323-33

The impact of transient cART in early HIV infection on viral suppression and immunologic response in later treatment
Pantazis N, Touloumi G, Meyer L, Olson A, Costagliola D, Kelleher AD, Lutsar I, Chaix ML, Fisher M, Moreno S, Porter K; CASCADE Collaboration in EuroCoord.
AIDS 2015 Dec 3 [Epub ahead of print]