Internationale samenwerkingen

Bijdragen aan hiv-zorg in EU

De Nederlandse regering erkent het belang van het nationaal monitoren van hiv en aids. Het monitoren draagt sterk bij aan de kennis van en het inzicht over het effect van een levenslange behandeling van hiv op de overleving en de morbiditeit, en over het verloop van de hiv/aids-epidemie in Nederland en in de EU. Als gevolg van die erkenning is SHM betrokken geraakt bij hiv/aids-zorg en het preventiebeleid binnen de EU. Hieronder leest u meer over de samenwerkingverbanden van SHM op internationaal niveau. 

Internationale samenwerking

SHM werkt nauw samen met onderzoeksgroepen in West-Europa, de VS en Canada en levert kennis en gegevens aan voor gebruik in grote internationale studies naar de behandeling van hiv en aids. SHM kan dit doen omdat zij als een van de weinige organisaties in de wereld op nationaal niveau gegevens verzamelt over hiv-patiënten en het effect van behandeling. Verder werkt SHM samen met het Imperial College in Londen bij het maken van wiskundige modellen voor het voorspellen van het beloop van de hiv-epidemie in Nederland. De WHO classificeert SHM als ‘gold standard’ voor de monitoring van hiv.

Internationale projecten waar SHM aan deelneemt

Logo_ACHIeVe.pngACHIEV2E 

ACHIEV2E  (A Collaboration on HIV-2 Infection) werd opgericht in 2005 om de demografische en klinische gegevens van hiv-2-geïnfecteerde patiënten vast te leggen.
» Meer over ACHIEV2E

Logo_ART-CC.pngART-CC 

ART-CC (Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration) is een langlopende internationale samenwerking om prognostisch onderzoek te kunnen doen naar het effect van cART in therapienaïeve patiënten.
» Meer over ART-CC

Logo_CASCADE.pngCASCADE 

Deze samenwerking werd gestart in 1997 en heeft als belangrijkste doel om het volledige beloop van hiv te monitoren, zowel bij nieuw-geïnfecteerden als bij personen die al aan onderzoek meedoen.
» Meer over CASCADE

Logo_COBRA.pngCOBRA

Deze studie heeft als doel het verband tussen hiv-infectie en ouderdomsziekten duidelijk aan te tonen. Hierbij wordt onderzocht of er een causaal verband is tussen hiv-infectie en ouderdomsziekten.
» Meer over COBRA 

Logo_Cohere.pngCOHERE

Dit grootschalig samenwerkingsverband doet epidemiologisch onderzoek naar de prognose en het behandelresultaat van hiv-geïnfecteerde personen van alle leeftijden in heel Europa, inclusief zwangere vrouwen.
» Meer over COHERE

Logo_DAD.pngD:A:D Study

Deze prospectieve studie, bestaande uit meerdere cohorten, richt zich op de vroege herkenning van bijwerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van de behandeling van hiv met antiretrovirale middelen.
» Meer over D:A:D

Logo_Dide.pngDIDE

Tussen DIDE en SHM bestaat sinds 2002 een wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst, gericht op de statistische en mathematische ondersteuning van DIDE aan SHM.
» Meer over DIDE

Logo_ECDC.pngECDC

ECDC werkt in partnerschap met nationale instanties voor de bescherming van de volksgezondheid in heel Europa om ziektebewakings- en vroege waarschuwingssystemen voor het hele continent te verbeteren en te ontwikkelen.
» Meer over ECDC

Logo_EPPICC.pngEPPICC

EPPICC doet door heel Europa epidemiologisch onderzoek naar de prognose en uitkomsten van hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen en kinderen, en kinderen die in utero zijn blootgesteld aan hiv.
» Meer over EPPICC

Logo_EuroCoord.pngEuroCoord

EuroCoord is een groot, geïntegreerd netwerk met als doel om uit elke samenwerkingspartner de grootste wetenschappelijke kracht te halen zodat het beste en op het hoogste niveau concurrerende onderzoek kan worden uitgevoerd. 
» Meer over EuroCoord

Logo_EuroSida.pngEuroSIDA

Het belangrijkste doel van de EuroSIDA studie is de impact van antiretrovirale geneesmiddelen te beoordelen op het ziektebeloop binnen de hiv-geïnfecteerde populatie in Europa.
»​​​​​​​ Meer over EuroSIDA

Logo_HIV_CAUSAL.pngHIV-CAUSAL

De HIV-CAUSAL samenwerking beoogt drie vragen te beantwoorden: wanneer te beginnen met antiretrovirale therapie, met welk antiretroviraal regime als eerste te starten, en wanneer over te stappen op een ander regime.
»​​​​​​​​​​​​​​ Meer over HIV-CAUSAL

Logo_HIV_in_Europe.pngHIV in Europe

HIV in Europe is een pan-Europees initiatief, gestart in Brussel in 2007. Het initiatief biedt een Europees platform voor uitwisseling en activiteiten gericht op het verbeteren van vroegtijdige diagnose en eerdere behandeling van hiv in Europa.
»​​​​​​​​​​​​​​ Meer over HIV in Europe

ieDEALogo_IeDEa.png

IeDEA is een internationaal onderzoeksconsortium en is in 2005 door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases aangewezen om de globale en diverse data van hiv/aids te verzamelen.
»​​​​​​​​​​​​​​ Meer over IeDEA

Logo_RDI.pngRDI

RDI is een klein onderzoeksteam in het Verenigd Koninkrijk, waaraan een internationale wetenschappelijke adviesgroep en een netwerk van medewerkers en supporters is gekoppeld. 
»​​​​​​​​​​​​​​ Meer over RDI