EuroSIDA

Logo_EuroSida.png

De EuroSIDA-studie is een prospectieve observationele cohortstudie met meer dan 16.500 patiënten, die gevolgd worden in 103 ziekenhuizen in 32 Europese landen, Israël en Argentinië. Het belangrijkste doel van de studie is om de impact van antiretrovirale geneesmiddelen op het ziektebeloop binnen de hiv-geïnfecteerde populatie in Europa te beoordelen. Vanuit Nederland neemt het AMC deel aan de studie. Op verzoek van de hoofdonderzoeker van EuroSIDA in het AMC, prof. dr. Peter Reiss, verzamelt SHM gegevens in het AMC in Amsterdam voor EuroSIDA. EuroSIDA maakt deel uit van EuroCoord, het samenwerkingsverband waarin alle vanuit de EU gesubsidieerde cohortstudies op het gebied van hiv zijn ondergebracht.

Publicaties van EuroSIDA in 2015 

Hepatitis C seroconversions in HIV infection across Europe: which regions and patient groups are affected?
Boesecke C, Grint D, Soriano V, Lundgren JD, d'Arminio Monforte A, Mitsura VM, Chentsova N, Hadziosmanovic V, Kirk O, Mocroft A, Peters L, Rockstroh JK; EuroSIDA in EuroCoord.
Liver Int. 2015 Apr 15 [Epub ahead of print]

Efficacy of etravirine combined with darunavir or other ritonavir-boosted protease inhibitors in HIV-1-infected patients: an observational study using pooled European cohort data
Vingerhoets J, Calvez V, Flandre P, Marcelin AG, Ceccherini-Silberstein F, Perno CF, Mercedes Santoro M, Bateson R, Nelson M, Cozzi-Lepri A, Grarup J, Lundgren J, Incardona F, Kaiser R, Sonnerborg A, Clotet B, Paredes R, Günthard HF, Ledergerber B, Hoogstoel A, Nijs S, Tambuyzer L, Lavreys L, Opsomer M;Etravirine Cohort Study Group.
HIV Med. 2015 May;16(5):297-306 

Changing utilization of stavudine (d4T) in HIV-positive people in 2006-2013 in the EuroSIDA study
Podlekareva D, Grint D, Karpov I, Rakmanova A, Mansinho K, Chentsova N, Zeltina I, Losso M, Parczewski M, Lundgren JD, Mocroft A, Kirk O; EuroSIDA in EuroCoord.
HIV Med. 2015 May 18 [Epub ahead of print]

Liver-related death among HIV/hepatitis C virus-co-infected individuals: implications for the era of directly acting antivirals
Grint D, Peters L, Rockstroh JK, Rakmanova A, Trofimova T, Lacombe K, Karpov I, Galli M, Domingo P, Kirk O, Lundgren JD, Mocroft A; EuroSIDA in EuroCoord.
AIDS. 2015 Jun 19;29(10):1205-15 

HIV resistance testing and detected drug resistance in Europe
Schultze A, Phillips AN, Paredes R, Battegay M, Rockstroh JK, Machala L, Tomazic J, Girard PM, Januskevica I, Gronborg-Laut K, Lundgren JD, Cozzi-Lepri A; EuroSIDA in EuroCOORD.
AIDS 2015 Jul 17;29(11):1379-89