Onze missie

Het bevorderen van de kennis over en het inzicht in alle relevante aspecten van de hiv-infectie, waaronder comorbiditeit en co-infectie,
inclusief virale hepatitis, bij hiv-positieve personen in zorg in Nederland. 

23900

Mensen die leven met hiv in Nederland

1930

Mensen die leven met hiv maar die het nog niet weten

20810

Mensen met hiv en in zorg in Nederland