Imperial College London & BEEHIVE

Logo_Dide.pngDIDE staat voor Department of Infectious Disease Epidemiology en is onderdeel van de Medische Faculteit van het Imperial College in Londen. Prof. Christophe Fraser coördineert de samenwerking met SHM. Tussen DIDE en SHM bestaat sinds 2002 een wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst. De focus van deze samenwerking is gericht op de statistische en mathematische ondersteuning van DIDE aan SHM voor de analyse van observationele cohortdata en de uitvoering van het hiv-registratieprogramma. Een belangrijk doel van het onderzoeksprogramma van DIDE is om meer inzicht te verkrijgen in het samenspel van variabelen die het typische beloop bepalen van een infectie in een individuele gastheer of binnen een specifieke populatie. Voor het beantwoorden van dergelijke onderzoeksvragen zijn technieken nodig, zoals onder andere de bestudering van eigenschappen van non-lineaire differentiaalvergelijkingen, de organisatie en het management van grootschalige veldstudies naar de transmissie en beheersing van een infectie in bevolkingsgroepen, en de analyse van grote datasets.

De langlopende samenwerking met DIDE heeft geleid tot de ontwikkeling van twee modellen: één om de impact van het op grote schaal toepassen van cART op de epidemie in Nederland te analyseren en één model om de kwaliteit van verleende zorg binnen Nederland te vergelijken. Een andere studie richt zich op de variatie in hiv-1 plasma RNA-setpoints, de clustering rondom deze setpoints die het transmissiepotentieel optimaliseren en de verandering in virale setpoints over de tijd.

In een afzonderlijk project, BEEHIVE (Bridging the Epidemiology and Evolution of HIV in Europe), werken DIDE en SHM samen met het AMC en het Britse Sanger Instituut aan een viraalgenoom-wijde associatiestudie. Het doel van deze studie is om de virale virulentiefactoren te identificeren die uiteindelijk nieuw licht zouden kunnen werpen op de pathogenese van hiv.