Duurzaamheid

SHM over duurzaamheid

SHM maakt serieus werk van duurzaamheid. Het betekent dat we op een verantwoorde en bewuste wijze werken. Wij streven ernaar om omgevingsbewustzijn te integreren in onze dagelijkse werkzaamheden.

Integer, transparant, duurzaam

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden richting stakeholders: patiënten, medisch professionals, onderzoekers, medewerkers, de overheid en de samenleving als geheel. Integriteit, transparantie en duurzaamheid zijn belangrijk in alles wat we doen.

Duurzaam begint bij jezelf

Duurzaamheid begint binnen de eigen organisatie. We bieden onze medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers omarmen het onderwerp duurzaamheid en geven daar concreet invulling aan. SHM stimuleert het gebruik van openbaar vervoer: veel medewerkers gebruiken het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en voor ziekenhuisbezoeken.   

Zorgvuldig afvalbeheer

De belangrijkste afvalstromen zijn bij SHM gescheiden. Papier, batterijen en cartridges worden apart ingezameld. SHM probeert papierverbruik tot een minimum te beperken en streeft er naar om alleen ecovriendelijk kantoormateriaal en printbenodigdheden aan te schaffen.

Kopje Fairtrade?

Ons dagelijkse kopje koffie is van Fairtrade, geproduceerd door boeren in ontwikkelingslanden. Zij krijgen een eerlijke prijs en kunnen daardoor investeren in een betere toekomst.