Visible Care (ZiZo)

Het Zichtbare zorg (ZiZo)-programma wordt, in opdracht van het Ministerie van VWS, geleid door de Inspectie voor de Gezondheidszorg om de kwaliteit van zorg binnen de zorgsector te kunnen vergelijken. In 2010 en 2011 was SHM lid van de hiv-werkgroep Zichtbare Zorg en droeg bij aan het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren die inzicht geven in de zorg rondom hiv. SHM heeft ook een pilotstudie uitgevoerd om deze kwaliteitsindicatoren te testen en heeft vervolgens geholpen met het implementeren van deze kwaliteitsindicatoren in alle hiv-behandelcentra.