Hepatitis C

Om de behandeling en prognose van hepatitis C in Nederland te verbeteren willen behandelaren (MDL-artsen en internist-infectiologen) gegevens van mensen met (genezen) hepatitis C in een landelijk registratiesysteem verzamelen. Het gaat hierbij om mensen met hepatitis C die geen co-infectie met hiv hebben.

Ondanks dat in de afgelopen jaren de behandeling van virale hepatitis veel beter is geworden en hepatitis C bij vrijwel iedereen genezen kan worden, is dit niet in de statistieken terug te zien. Inzicht in het aantal besmettingen en inzicht in het beloop en gevolgen van hepatitis C ontbreekt.

Omdat hepatitis C uiteindelijk kan leiden tot ernstige leverproblemen, met soms sterfte als gevolg, heeft de overheid in het zogenoemde Nationale Hepatitisplan aanbevolen een landelijke database, met  registratiegegevens van mensen met hepatitis C in Nederland, op te bouwen.

De werkgroep van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) heeft SHM verzocht de registratie van hepatitis C uit te voeren.

Organisatie

De gemandateerde werkgroep van NIV en NVMDL en SHM zijn samen verantwoordelijk voor het verzamelen van hepatitis C gegevens binnen de betrokken behandelcentra.

Werkgroep Hepatitis C 

De Werkgroep Hepatitis is in 2021 opgericht en is een samenstelling van betrokken behandelcentra en SHM. De leden van de hepatitis-werkgroep beoordelen onderzoeksaanvragen en adviseren over op te stellen protocollen voor de verzameling van data die betrekking hebben op de diagnostiek, levermorbiditeit, behandeling en respons op behandeling van hepatitis co-infectie.