EPPICC

Logo_EPPICC.pngEPPICC (European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration) verricht door heelEuropa epidemiologisch onderzoek naar de prognose en uitkomsten van hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen en kinderen, en kinderen die in utero zijn blootgesteld aan hiv. EPPICC bestaat momenteel uit 13 studies, waaronder de European Collaborative Study (ECS). Doordat het aantal kinderen met hiv in Europa relatief klein is, is het essentieel om gegevens samen te voegen in één netwerk om zo efficiënt vraagstukken binnen deze populatie te kunnen beantwoorden. Ook EPPICC maakt deel uit van EuroCoord, het samenwerkingsverband waarin alle vanuit de EU gesubsidieerde cohortstudies op het gebied van hiv zijn ondergebracht. Binnen EuroCoord is EPPICC onderdeel van het Europese samenwerkingsverband op het gebied van hiv bij kinderen, PENTA.