Organisatie

Bestuur, bedrijfsunits en ondersteuning

Het kantoor van SHM is gevestigd in Amsterdam, vlakbij Amsterdam UMC, locatie AMC. Lees verder voor een overzicht van de organisatiesturctuur van SHM en een overzicht van alle medewerkers.

Bestuur, bedrijfsunits en ondersteuning

Raad van toezicht

De rvt is het toezichthoudend orgaaan de stichting en komt twee keer per jaar samen. De leden van de raad van toezicht vertegenwoordigen onder meer: de Hiv Vereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren, afvaardiging namens academische en niet-academische hiv behandelcentra en Amsterdam AMC. 

Raad van toezicht

Adviesraad

De wetenschappelijke adviesraad bestaat uit onderzoekers, zowel lokaal als internationaal, op het gebied van infectieziekten. De adviesraad vergadert ten minste een keer per jaar en adviseert de raad van bestuur. De adviesraad wordt benoemd door de raad van bestuur.

Adviesraad 

Werkgroep SHM

De werkgroep van SHM adviseert de directeur over uitvoerende zaken omtrent het gebruik van data uit de landelijke SHM-database. De werkgroep bestaat uit leden en reviewers.

Werkgroep SHM

Brede samenwerking

SHM werkt nauw samen met alle hiv-behandelcentra in Nederland. Hier worden data van mensen die leven met hiv verzameld en in de SHM-database geplaatst. Voor het verzamelen van data en voor onderzoeks- en analysedoeleinden werkt SHM samen met verschillende organisaties in binnen- en buitenland.

Samenwerkingen