PALGA

De samenwerking met het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) stelt SHM in staat om meer gedetailleerde gegevens over afgenomen weefselbiopten en puncties te krijgen. SHM gaat in de toekomst diverse onderzoeken indienen bij PALGA. Na goedkeuring ontvangt SHM betreffende data om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Om de diverse aanvragen goed te kunnen ondersteunen maken SHM en PALGA gebruik van een koppelmatrix bij PALGA. Hiervoor wordt jaarlijks vanuit de hiv-behandelcentra, via ZorgTTP, een koppelbestand aangeleverd. Dit bestand bevat een SHM administratienummer en een  encryptie bestaande uit een 16-cijferige code, die gebaseerd is op de persoonsgegevens; voorletter, achternaam, geslacht en geboortedatum. ZorgTTP kan op basis van dit bestand een PALGA administratienummer aan het SHM administratienummer toevoegen waarmee PALGA de koppelmatrix kan updaten.

Meer informatie over PALGA is terug te vinden op de PALGA website.