PALGA

De samenwerking met het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) stelt SHM in staat om meer gedetailleerde gegevens over afgenomen weefselbiopten en puncties te krijgen.

Meer informatie over PALGA is terug te vinden op de PALGA website.