Financiƫle informatie

SHM: structureel onderdeel van zorgfinanciering

De activiteiten van SHM zijn van wetenschappelijke aard en niet-commercieel. SHM is structureel onderdeel van de zorgfinanciering van het ministerie van VWS en ontvangt via het RIVM een budget voor de monitoring van hiv in Nederland. De Nederlandse regering erkent hiermee het belang van het nationaal monitoren van hiv en aids. Dit draagt sterk bij aan de kennis van en het inzicht in het effect van levenslange behandeling van hiv op overleving en morbiditeit en over het verloop van de hiv/aids-epidemie in Nederland en in andere landen van de Europese Unie. Verder ontvangt SHM inkomsten uit hiv/aids-gerelateerde projecten in binnen- en buitenland.
 

Jaarverslag

Download het laatste jaarverslag voor gedetailleerde financiële informatie.

Ga naar Jaarverslagen