EuroCoord

Logo_EuroCoord.pngEuroCoord (European Coordinating Committee for the Integration of Ongoing Coordination Actions Related to Clinical and Epidemiological HIV Research) werd opgericht door een aantal van de grootste hiv-cohorten en samenwerkingsverbanden binnen Europa: CASCADECOHEREEuroSIDA en PENTA. Het doel van EuroCoord is om uit elke samenwerkingspartner de grootste wetenschappelijke kracht te halen, zodat het beste en op het hoogste niveau concurrerende onderzoek kan worden uitgevoerd. EuroCoord is een groot, geïntegreerd netwerk dat een gemeenschappelijke virtuele database heeft opgezet waarin op dit moment de gegevens van meer dan 250.000 hiv-positieve individuen, van binnen en buiten Europa, met uiteenlopende achtergronden beschikbaar zijn. De multidisciplinaire benadering van EuroCoord maakt hiv-onderzoek op een aantal belangrijke gebieden mogelijk. Het gaat hierbij onder andere over het verbeteren van de behandeling en het leven van hiv-positieve mensen. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar verschillen binnen subgroepen.

SHM neemt ook deel aan het EuroCoord CHAIN-project (Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network). CHAIN is een grootschalig integratieproject dat gericht is op het effectief en langdurig bestrijden van zowel nieuwe als bestaande resistentie tegen anti-hiv-geneesmiddelen in de klinische setting, met speciale nadruk op Oost-Europa en zwaar getroffen, arme gebieden in Afrika. Het doel is om virologische, immunologische en klinische uitkomsten 12 tot 16 maanden na het starten van cART te vergelijken, volgens de markers van de virusvariabiliteit (specifieke mutaties, subtypes) en relevant voor de medicijnen in het regime. 

EuroCoord werd sinds 2011 gefinancierd door het European Commission’s Framework Prgramme 7 voor een periode van vijf jaar. De financiering voor EuroCoord en bijbehorende samenwerkingen is daarom stopgezet op 31 december 2015.