Privacy en cookiebeleid

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van stichting hiv monitoring en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mocht u privacy vragen of klachten hebben dan kunt u een mail sturen aan privacy.shm@amsterdamumc.nl

Dit is de privacyverklaring van stichting hiv monitoring (hierna aangeduid als “SHM”, “wij” of “ons”).

Contact- en bedrijfsgegevens
SHM
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam
020 566 4172
Kvk-nummer 34160453
hiv.monitoring@amsterdamumc.nl

Functionaris gegevensbescherming: privacy.shm@amsterdamumc.nl

SHM vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe SHM hiermee omgaat.

Algemene uitgangspunten
SHM hanteert de volgende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie; Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacyverklaring en via uitgebreide informatie op onze website.
 • Verzamelen van persoonsgegevens beperken; Wij letten er nauw op dat het verzamelen van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • Beveiligen van persoonsgegevens; Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens; Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen; Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals bovenaan in deze privacyverklaring vermeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens
SHM verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

Hiv-monitoring en wetenschappelijk onderzoek 
SHM is door de minister van Volksgezondheid aangewezen als de uitvoeringsinstantie van het monitoren van mensen met hiv in Nederland. Voor deze monitoring registreert SHM een aantal basisgegevens:

 • geboortejaar;
 • geslacht;
 • geboren in Nederland ja/nee;
 • in- en uitzorgdatum;
 • eventuele eerdere aanmelding bij SHM als u eerder in een ander hiv-behandelcentrum in behandeling bent geweest;
 • vermelding dat er schriftelijke en/of mondelinge uitleg is gegeven.

Heeft u toestemming gegeven voor deelname aan ons wetenschappelijk onderzoek dan registreert SHM onderstaande gegevens:

 • geboortedatum;
 • initialen (max. 2 letters);
 • geslacht;
 • nationaliteit en geboorteland;
 • 4 cijfers van uw postcode (geen letters);
 • in- en uitzorgdatum;
 • eventuele eerdere aanmelding bij SHM als u eerder in een ander hiv-behandelcentrum in behandeling bent geweest;
 • ziekenhuisregistratienummer;
 • vermelding dat er schriftelijke en/of mondelinge uitleg is gegeven.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw medische gegevens voor onderzoek te kunnen verzamelen. Op onze website onder de tab “Wat we doen” vindt u uitgebreide informatie over waarom we gegevens verzamelen, welke gegevens we verzamelen en hoe u uw toestemming in kunt trekken. Uw gegevens worden bewaard zolang als dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

Trekt u uw toestemming in dat worden uw registratiegegevens verwijderd en leggen we alleen uw basisgegevens vast.

Contactgegevens hiv-behandelcentra
Om resultaten van onderzoek te kunnen delen met de hiv-behandelcentra in Nederland worden de volgende gegevens van het betrokken behandelteam verzameld:

 • naam;
 • geslacht;
 • functie;
 • e-mailadres (werk).

Doorgegeven wijzigingen worden direct verwerkt en persoonsgegevens worden eenmaal per jaar gecheckt en verwijderd indien betreffende persoon niet langer voor het behandelteam werkzaam is.

Bezoek SHM
Indien u een bezoek brengt aan SHM worden er door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) camerabeelden gemaakt voor de veiligheid van alle personen die het HvA gebouw bezoeken. Deze camerabeelden worden binnen 4 werken vernietigd en alleen langer bewaard indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

Contactformulier via de website
Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de website, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om via het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • organisatie (niet verplicht);
 • uw vraag of verzoek.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord. Mogelijk verzoekt onze medewerker u om aanvullende gegevens te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag.

Solliciteren
Indien u via de website uw sollicitatie indient, verzoeken wij u uw CV en motivatiebrief te mailen. De door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de sollicitatieprocedure en eventueel voor een periode van 1 maand daarna. Indien wij u vragen uw CV langer te mogen bewaren en u toestemming geeft, bewaren wij uw CV voor een periode van 6 maanden.

Publicaties
SHM werkt samen met diverse instellingen en in verschillende projecten. Als gevolg hiervan worden de namen van onderzoekers op onze website genoemd. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
SHM vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan en daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 • SHM maakt gebruik van de infrastructuur en servers van het AMC. Het AMC is ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd en de servers staan op AMC locaties en worden door AMC personeel beheerd.
 • Onze website is beveiligd, persoonsgegevens die u ons via de website verstrekt worden altijd versleuteld verstuurd.
 • SHM hanteert een intern beleid die zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt.


Uw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op gegevenswissing/vergetelheid; U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar; U heeft het recht om bezwaar te maken wanneer u het idee heeft dat uw gegevens voor iets anders gebruikt worden dan voor het oorspronkelijke doel.
 • Recht op rectificatie en aanvulling; Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens die niet juist of onvolledig zijn, te laten corrigeren. 
 • Recht op beperking van de verwerking; Uw heeft het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.
 • Recht op inzage; Uw heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien.
 • Recht op dataportabiliteit; U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt zich tot SHM wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop SHM met uw persoonsgegevens omgaat. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

Bent u in zorg in een behandelcentrum dan verzoeken wij uw rechten via uw behandeld arts uit te voeren. SHM beschikt niet over genoeg persoonsgegevens om u te kunnen identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u niet tevreden zijn over de hoe SHM uw recht heeft afgehandeld, dan heeft u het recht een klacht  in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 4 december 2023.

Cookies

Op deze site worden cookies gebruikt om de website van Stichting HIV Monitoring te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder kunt u lezen welke cookies dit zijn.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden.

 

Type cookies
SHM maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.

Analytische cookies (Google Analytics)
Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze website te analyseren. We analyseren het aantal bezoekers van onze website, de duur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de website. We analyseren deze informatie en verbeteren de website continu om uw ervaring zo prettig mogelijk te maken. Deze cookies worden ook gebruikt om mogelijke technische problemen op de website op te lossen. De statistieken die we met Google Analytics verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen waardoor we uw toestemming niet nodig hebben. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan Google.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze website en/of andere websites te kunnen volgen. Tracking cookies worden niet op onze website gebruikt.

Social media buttons
SHM maakt gebruik van Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube voor het delen van berichten en video’s. Bekijkt u via deze website onze berichten en video’s dan worden door deze websites tracking cookies geplaatst om uw surfgedrag binnen een of meerdere websites op te slaan.

SHM heeft geen invloed op de cookies die deze websites plaatsen en adviseren u het privacybeleid van betreffende websites te lezen over het gebruik van cookies en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen:

 

​​​​​Cookies uitschakelen of verwijderen
U kunt er voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.