Kwaliteitscontrole

Datakwaliteitscontrole  

Om de kwaliteit van de database te waarborgen, vindt er jaarlijks controle van een deel van de geregistreerde gegevens per hiv-behandelcentrum plaats. Onze datakwaliteitsmedewerkers (datamonitors) controleren daarvoor de ingevoerde gegevens op juistheid en volledigheid. Dit doen zij door deze te vergelijken met de brondocumenten, zoals medische status, elektronische labuitslagen en aanvullende onderzoeken. 

Volgens protocol en privacyreglement

Onze datakwaliteitsmedewerkers controleren of de registratie en de dataverzameling plaatsvinden volgens het protocol en het privacyreglement. Zij sporen mogelijke problemen op en begeleiden de dataverzamelaars in de centra bij de uitvoering van hun werk. De datakwaliteitsmedewerkers coördineren daarnaast ook het opschonen en het eventueel herzien van gegevens in de database.

Vragen over de datakwaliteit? 

U kunt ons altijd een e-mail sturen met uw vragen.