HIV in Europe

Logo_HIV_in_Europe.pngHIV in Europe is een pan-Europees initiatief, gestart in Brussel in 2007. Het initiatief biedt een Europees platform voor uitwisseling en activiteiten gericht op het verbeteren van vroegtijdige diagnose en eerdere behandeling van hiv in Europa. Het initiatief wordt geleid door een onafhankelijke groep van deskundigen met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers, gezondheidswerkers en instellingen voor de volksgezondheid in Europese landen. Het initiatief heeft de vroegere diagnose van hiv op de politieke agenda gezet en de verschillende achterbannen weten te engageren. Ook slaagde het initiatief erin specifieke projecten te initiëren voor de optimalisering van testen en zorg. De algemene doelstelling van HIV in Europe is om ervoor te zorgen dat hiv-positieve patiënten eerder in de loop van hun infectie van zorg gebruik gaan maken dan nu het geval is en om de afname in het percentage hiv-positieve personen dat zich laat voor zorg aanmeldt te bestuderen.