Amsterdam UMC

Logo Amsterdam UMC (NL).jpgStichting hiv monitoring werkt samen met het Amsterdam UMC, locatie AMC aan verschillende projecten. De AGEhIV-studie (Comorbidity and Aging with HIV), onder leiding van prof. dr. Peter Reiss (Afdeling Global Health en onderafdeling Infectieziekten), beoogt de incidentie en prevalentie van een grote verscheidenheid aan comorbiditeiten en bekende risicofactoren voor deze comorbiditeiten bij hiv-geïnfecteerde patiënten in vergelijking met niet-geïnfecteerde personen in kaart te brengen.

Nauw aansluitend bij de AGEhIV-cohortstudie, is SHM ook één van de partners in het COBRA-programma (Co-morbidity in relation to AIDS). Hierin wordt de thematiek van de AGEhIV-studie verder uitgediept in samenwerking met een aantal Europese partners. Dit gebeurt onder andere met behulp van het zoeken naar betrouwbare biomarkers van comorbiditeit en veroudering in de context van hiv. SHM werkt hiervoor samen met het Amsterdam UMC, locatie AMC en levert de dataverzamelingsinfrastructuur voor de monitoring van de incidentie en prevalentie van een aantal van deze comorbiditeiten. De resultaten die uit dit onderzoek worden verkregen, kunnen onder andere worden gebruikt om nationale en internationale richtlijnen voor de preventie en behandeling van comorbiditeit bij ouder wordende hiv-positieve personen te ontwikkelen en aan te passen. De subsidie van COBRA is geëindigd op 1 maart 2017, maar de wetenschappelijke bijdrage, gebaseerd op verzamelde data en biomaterialen, zal de komende jaren blijven voortduren.

SHM draagt met haar expertise op het gebied van methodologie en datamanagement tevens bij aan het H-TEAM-project (HIV Transmission Elimination Amsterdam). Hier wordt, onder leiding van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) / afdeling Global Health van het AMC, multi- en interdisciplinair samengewerkt om een afname te bewerkstelligen in het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam. Hierbij zijn verschillende stakeholders op het gebied van preventieve en curatieve hiv-zorg en andere doelgroepen betrokken (zie de H-TEAM-website
voor een volledige lijst van deelnemende organisaties).