AMC-UvA

Amsterdam_AMC.pngStichting HIV Monitoring werkt samen met het Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) aan verschillende projecten. De AGEhIV-studie (Comorbidity and Aging with HIV), onder leiding van prof. dr. Peter Reiss (Afdeling Global Health en onderafdeling Infectieziekten, AMC Amsterdam en tevens directeur van SHM), beoogt de incidentie en prevalentie van een grote verscheidenheid aan comorbiditeiten en bekende risicofactoren voor deze comorbiditeiten bij hiv-geïnfecteerde patiënten in vergelijking met niet-geïnfecteerde personen in kaart te brengen.

Nauw aansluitend bij de AGEhIV-cohortstudie, is SHM ook één van de partners in het COBRA-programma (Co-morbidity in relation to AIDS). Hierin wordt de thematiek van de AGEhIV-studie verder uitgediept in samenwerking met een aantal Europese partners. Dit gebeurt onder andere met behulp van het zoeken naar betrouwbare biomarkers van comorbiditeit en veroudering in de context van hiv. SHM werkt hierin samen met het AMC en levert de dataverzamelingsinfrastructuur voor de monitoring van de incidentie en prevalentie van een aantal van deze comorbiditeiten. De resultaten die uit dit onderzoek worden verkregen, kunnen onder andere worden gebruikt om nationale en internationale richtlijnen voor de preventie en behandeling van comorbiditeiten bij ouder wordende hiv-geïnfecteerden te ontwikkelen en aan te passen.

SHM draagt tevens met haar expertise op het gebied van methodologie en datamanagement bij aan het H-TEAM-project (HIV Transmission Elimination Amsterdam). Hier wordt, onder leiding van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), multi- en interdisciplinair samengewerkt door alle stakeholders op het gebied van preventieve en curatieve hiv-zorg en van andere doelgroepen (waaronder: GGD Amsterdam, Huisartsenkring Amsterdam, Soa Aids NederlandHIV Vereniging NederlandNederlandse Vereniging van HIV Behandelaren, de Amsterdamse ziekenhuizen, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus MC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) om een afname te bewerkstelligen in het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam en de prognose van hiv-geïnfecteerde personen te verbeteren.

Naast deze activiteiten werkt SHM samen met het AMC, in samenwerking met het OLVG en het LUMC, aan het ‘Kwaliteit van Zorg’-programma. Dit programma, dat onderzoek doet naar de factoren (patiënt, medische zorgverlener en ziekenhuis) die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren en waarvoor SHM in 2012 een subsidie heeft gekregen van het Aids Fonds, is sinds 2013 onder leiding van prof. dr. Suzanne Geerlings (AMC) voortgezet.