Achtergrond

ATHENA

SHM is opgericht in 2001 als voortvloeisel uit het succesvolle ATHENA-project (AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands). De aanleiding voor de oprichting van het project was de introductie van de combinatietherapie. Deze therapie is vanaf 1996 op grote schaal gegeven aan mensen met hiv. De nieuwe hiv-remmers werden destijds versneld beschikbaar gesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid; men was bang dat combinatietherapie zou falen door resistentievorming. Het ATHENA- cohort heeft daarom van 1998 tot 2001 de effecten van versnelde beschikbaarstelling onderzocht.

Zeer gunstige effecten

Het ATHENA-onderzoek onder 3.600 personen die leven met hiv werd een succes. De combinatietherapie liet zeer gunstige effecten zien: minder mensen kregen aids en minder mensen stierven aan aids. Reguliere behandeling met combinatietherapie bleek ook kosteneffectief. Het onderzoek is daarom voortgezet en uitgebreid naar alle patiënten met hiv. Dit leidde tot de oprichting van SHM in 2001. Sinds 2002 is de stichting door de minister erkend als de organisatie die samen met de behandelcentra hiv in Nederland monitort en bijdraagt aan de kwaliteitsbevordering van de hiv-zorg in Nederland. Samen met de hiv-behandelcentra draagt SHM daarmee bij aan het verbeteren van de kwaliteit van hiv-zorg in Nederland.

ATHENA cohort profiel

In september 2018 heeft BMJ Open een profiel van het ATHENA cohort gepubliceerd. Dit open-access profiel geeft een uitgebreide beschrijving van de populatie binnen het ATHENA cohort wordt gevolgd, het aanmeldingsproces en de gegevensverzameling door SHM. Daarnaast is in de publicatie een overzicht te lezen van de belangrijkste bevindingen die zijn voortgebracht door ATHENA sinds de start in 1998.

Download hier het ATHENA cohort profiel