HIV in Nederland

Hiv in Nederland: statistieken voor 2021

De meest recente statistieken met betrekking tot de hiv/aids-epidemie zijn afkomstig uit het Monitoring Report 2021. De cijfers geven de stand van zaken weer per 31 december 2020 en hebben betrekking op personen die geregistreerd zijn in de SHM-database.

De belangrijkste statistieken zijn samengevat in onderstaande figuren en in een downloadbare samenvatting.

Bekijk de laatste registratiecijfers uit het jaarverslag 2020 onderaan deze pagina. 

Ontdek wat we bedoelen met registatie, nieuw gediagnosticeerd, moment van infectie en toegang tot zorg.

SHM database: aantal geregistreerde personen in 2020

Ieder jaar worden de laatste registratiecijfers gepresenteerd in het jaarverslag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de registratie in 2020. 

Totaal ooit geregistreerd tot 31 december 2020 29.410
Bezwaar tegen het verder verzamelen van klinische data 759
Geregistreerd en verdere klinische data verzameld, waarvan: 28.651
Volwassenen 28.165
Mannen 22.946
Vrouwen 5.219
Kinderen 486
Nieuw geregistreerd in 2020 755

Meer informatie staat in de volgende tabellen (jaarverslag 2020)

Totaal aantal mensen met hiv geregistreerd door SHM per 31 december 2020 uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum.

Totaal aantal mensen die in 2020 voor het eerst in de SHM-registratie zijn opgenomen uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum. 

Bron: