HIV in Nederland

Hiv in Nederland: statistieken voor 2020

De meest recente statistieken met betrekking tot de hiv/aids-epidemie zijn afkomstig uit het Monitoring Report 2020. De cijfers geven de stand van zaken weer per 31 december 2019 en hebben betrekking op personen die geregistreerd zijn in de SHM-database.

De belangrijkste statistieken zijn samengevat in onderstaande figuren en in een downloadbare factsheet.

Bekijk de laatste registratiecijfers uit het jaarverslag 2019 onderaan deze pagina. 

Ontdek wat we bedoelen met registatie, nieuw gediagnosticeerd, moment van infectie en toegang tot zorg.

SHM database: aantal geregistreerde personen in 2019

Ieder jaar worden de laatste registratiecijfers gepresenteerd in het jaarverslag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de registratie in 2019. 

Totaal ooit geregistreerd tot 31 december 2019 28.593
Bezwaar tegen het verder verzamelen van klinische data 710
Geregistreerd en verdere klinische data verzameld, waarvan: 27.883
Volwassenen 27.402
Mannen 22.297
Vrouwen 5.105
Kinderen 481
Nieuw geregistreerd in 2019 1022

Meer informatie staat in de volgende tabellen (jaarverslag 2019)

Totaal aantal mensen met hiv geregistreerd door SHM per 31 december 2019 uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum.

Totaal aantal mensen die in 2019 voor het eerst in de SHM-registratie zijn opgenomen uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum. 

Bron: