Hiv in Nederland

Hiv in Nederland: statistieken voor 2022

De meest recente statistieken met betrekking tot de hiv/aids-epidemie zijn afkomstig uit het Monitoring Report 2022. De cijfers geven de stand van zaken weer per 31 december 2022 en hebben betrekking op personen die geregistreerd zijn in de SHM-database.

SHM database: aantal geregistreerde personen in 2022

Ieder jaar worden de laatste registratiecijfers gepresenteerd in het jaarverslag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de registratie in 2022. 

Totaal ooit geregistreerd tot 31 december 2022 31.310
Bezwaar tegen het verder verzamelen van klinische data 895
Geregistreerd en verdere klinische data verzameld, waarvan: 30.415
Volwassenen 29.920
Mannen 24.351
Vrouwen 5.569
Kinderen 495
Nieuw geregistreerd in 2022 1.053

Meer informatie staat in de volgende tabellen (jaarverslag 2022)

Bron: