Hiv in Nederland

Hiv in Nederland: statistieken voor 2022

De meest recente statistieken met betrekking tot de hiv/aids-epidemie zijn afkomstig uit het Monitoring Report 2022. De cijfers geven de stand van zaken weer per 31 december 2022 en hebben betrekking op personen die geregistreerd zijn in de SHM-database.

SHM database: aantal geregistreerde personen in 2023

Ieder jaar worden de laatste registratiecijfers gepresenteerd in het jaarverslag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de registratie in 2023. 

Totaal ooit geregistreerd tot 31 december 2023 32.336
Bezwaar tegen het verder verzamelen van klinische data 955
Geregistreerd en verdere klinische data verzameld, waarvan: 31.381
Volwassenen 30.882
Mannen 25.124
Vrouwen 5.758
Kinderen 499
Nieuw geregistreerd in 2023 983

Meer informatie staat in de volgende tabellen (jaarverslag 2023)

Bron: