IKNL

Eerste alinea wijzigen in: In samenwerking met het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onderzoekt SHM de vooruitzichten van mensen met hiv, ten opzichte van de algemene Nederlandse bevolking, als het gaat om diverse hiv-gerelateerde en niet-hiv-gerelateerde kankersoorten waarbij er gekeken wordt naar de frequentie van voorkomen, het stadium van de kanker ten tijde van de diagnose, de eerste behandeling, en de overleving.

Meer informatie over IKNL is terug te vinden op de IKNL website.