Management, bedrijfsunits en ondersteuning

De organisatie van Stichting HIV Monitoring is als volgt opgebouwd:

Management

 • Directeur (prof. dr. Peter Reiss) 
  Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SHM.

Bekijk de biografie van prof. dr. Reiss

 • Adjunct-directeur (Sima Zaheri)
  Is namens de directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding voor de uitvoering van het beleid betreffende de Data & QC unit, Human Resourse Management, Finance & Control, bedrijfs- en datasecurity en stuurt diverse organisatie-brede processen aan ten behoeve van de primaire bedrijfsvoering van de stichting. 

Bekijk de biografie van Sima Zaheri

 • Managementtteam
  Ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding, stelt in gezamenlijk overleg de strategische doelstellingen en het beleid van SHM vast, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en resultaten van dit beleid.

Bekijk het managementteam

Bedrijfsunits en ondersteuning

 • Data-unit: verantwoordelijk voor patiëntenregistratie, dataverzameling en -invoer, kwalitetiscontroles, helpdesk- en protocollenbeheer, en datamanagement en rapportages.
 • Gegevensbewerking, rapportage en onderzoeksunit: verantwoordelijk voor het uitvoeren van het hiv-monitoringprogramma.
 • Ondersteuning: het management wordt ondersteund door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor communicatie, finance, HR en office. 

Overzicht van alle medewerkers van SHM

Organogram