Bestuur, bedrijfsunits en ondersteuning

De organisatie van Stichting HIV Monitoring is als volgt opgebouwd:

Raad van bestuur

 • prof. Marc van der Valk
 • drs. Sima Zaheri

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SHM; het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht

Bekijk de biografie van Marc van der Valk

Bekijk de biografie van Sima Zaheri

Managementteam - leden

 • prof. Marc van der Valk, bestuur SHM
 • drs. Sima Zaheri, bestuur SHM
 • dr. Ard van Sighem, senior onderzoeker SHM
 • drs. Sacha Boucherie, communicatiemanager SHM

Managementteam - adviseurs

 • Inge Bartels, HR adviseur SHM
 • Annemieke Feijt, Functionaris gegevensbescherming SHM
 • Arianne van der Doelen, controller SHM

Het managementteam ondersteunt het bestuur in de dagelijkse leiding, stelt in gezamenlijk overleg de strategische doelstellingen en het beleid van SHM vast, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en resultaten van dit beleid.

Bedrijfsunits en ondersteuning

 • Data-unit: verantwoordelijk voor patiëntenregistratie, dataverzameling en -invoer, kwalitetiscontroles, helpdesk- en protocollenbeheer, en datamanagement en rapportages.
 • Gegevensbewerking, rapportage en onderzoeksunit: verantwoordelijk voor het uitvoeren van het hiv-monitoringprogramma.
 • Ondersteuning: het management wordt ondersteund door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor communicatie, finance, HR en office. 

 

Organogram