Achtergrond

ATHENA

SHM is opgericht in 2001 als voortvloeisel uit het ATHENA onderzoek (AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands). De aanleiding van het onderzoek was de introductie van de combinatietherapie die vanaf 1996 op grote schaal werd gegeven aan mensen met hiv. De nieuwe hiv-remmers werden destijds versneld beschikbaar gesteld in Nederland door de toenmalige minister van Volksgezondheid. Omdat men rekening hield met dat combinatietherapie kon falen door resistentievorming werd het ATHENA-cohort gestart om van 1998 tot 2001 de effecten van de therapie en versnelde beschikbaarstelling te volgen.

Zeer gunstige effecten

Het ATHENA-onderzoek vond plaats onder 3.600 personen met hiv in Nederland en liet zeer gunstige effecten van de combinatietherapie zien: minder mensen kregen aids en minder mensen stierven aan aids. Reguliere behandeling met combinatietherapie bleek ook kosteneffectief. Het onderzoek is daarom voortgezet en uitgebreid naar alle mensen met hiv in Nederland. Dit leidde tot de oprichting van SHM in 2001. Sinds 2002 werkt de stichting, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, samen met de hiv-behandelcentra om de hiv epidemie in Nederland te monitoren en daarmee bij te dragen aan de kwaliteitsbevordering van de hiv-zorg in Nederland.

ATHENA cohort profiel

In september 2018 is in BMJ Open een artikel over het ATHENA cohort gepubliceerd. Dit open-access artikel geeft een uitgebreide beschrijving van de populatie binnen het ATHENA cohort, het aanmeldingsproces en de gegevensverzameling door SHM. Daarnaast is in de publicatie een overzicht te lezen van de belangrijkste bevindingen sinds de start van ATHENA in 1998.

  • Download hier het ATHENA cohort profiel