COBRA

Logo_COBRA.pngDe COBRA-studie, wat staat voor COmorBidity in Relation to HIV/AIDS, is een project dat gefinancierd wordt door het 7e Kader Programma van de Europese Unie. Stichting HIV Monitoring is een van de partners in het project, waar 12 instituten samenwerken. SHM verzorgt het datamanagement en de data-analyses voor de COBRA-studie. COBRA heeft als doel het verband tussen hiv-infectie en ouderdomsziekten duidelijk aan te tonen. De studie is bedoeld om deze link te verklaren door te onderzoeken of er een causaal verband is tussen hiv-infectie en ouderdomsziekten, en de onderliggende ziekteverwekkende mechanismen te verduidelijken. De studie heeft ook tot doel nieuwe inzichten te krijgen in de potentiële rol van cART in de ontwikkeling van comorbiditeiten.