Biography Sima Zaheri

Sima.jpgSima Zaheri is vanaf 2002, het jaar van de oprichting, werkzaam bij Stichting HIV monitoring (SHM) en sinds  juni 2017 in haar functie als adjunct-directeur. In de jaren daarvoor was Sima manager van de unit Data & QC van SHM en onderdeel van het managementteam. Sima studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich vanaf 2002 ingezet voor het inrichten en sturen van processen voor dataverzameling, -bewerking, -kwaliteitsverbetering en -kwaliteitsbewaking.

In haar functie als adjunct-directeur heeft ze een actieve rol in de beleidsvorming van SHM en geeft namens de directeur dagelijks leiding aan de uitvoering van het beleid betreffende de Data & QC unit, Human Resource Management (HRM), Finance & Control, bedrijfs- en data-security en stuurt diverse organisatie-brede processen aan ten behoeve van de primaire bedrijfsvoering van de stichting. Zij werkt nauw samen met hiv-consulenten, hiv-behandelaren, onderzoekers en gebruikers van data in de 26 hiv-behandelcentra in Nederland om de voor de hiv-monitoring belangrijke ontwikkelingen op het gebied van hiv en aids te kunnen vertalen in processen en om de kwaliteit en efficiëntie van die processen voortdurend in de gaten te kunnen houden. In dat kader heeft ze diverse vernieuwings- en verbeterings- projecten geleid.