Nieuwe ECDC modelling tool voor het schatten van HIV-incidentie

16 september 2015

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft een nieuwe tool gelanceerd voor het schatten van HIV-incidentie. Senior analist van SHM, Ard van Sighem, heeft de tool ontwikkeld in samenwerking met een team van internationale experts. Met de nieuwe ECDC HIV modelling tool kan een schatting gemaakt worden van het aantal mensen dat leeft met HIV, waarbij ook degenen die nog niet gediagnostiseerd zijn, het jaarlijkse aantal nieuwe infecties, de gemiddelde tijd tussen het oplopen van de infectie en de diagnose, en het aantal mensen dat behandeling nodig heeft, gebaseerd op het CD4-aantal, worden meegenomen. Deze tool zou betere schattingen moeten opleveren in landen met case-gebaseerde surveillance-data. SHM zal de tool gebruiken voor de schatting van de HIV-positieve populatie in Nederland. Deze bevindingen zullen worden gerapporteerd in het Monitoring Report, dat in november dit jaar zal verschijnen.

Klik hier om de nieuwe tool van ECDC te bekijken. 

Newsletter Sign up