Hartstichting cijferrapport: SHM en AGEhIV leveren data over hart- en vaatziekten en de risico’s bij mensen die leven met HIV

13 januari 2015

De Hartstichting heeft recent de laatste cijfers rondom hart- en vaatziekten in Nederland gepubliceerd. Dit jaarlijkse rapport geeft informatie over de kwaliteit van leven, ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten in 2014. In dit boek is ook een hoofdstuk te vinden over de risicofactoren van hart- en vaatziekten bij mensen die leven met HIV in Nederland, waaraan directeur van Stichting HIV Monitoring, Peter Reiss, en senior onderzoeker Luuk Gras hebben meegewerkt. De data van Stichting HIV Monitoring en de AGEhIV Cohort Studie laten zien dat cardiovasculaire risicofactoren meer voorkomen bij HIV-geïnfecteerde personen, in vergelijking tot niet-HIV-geïnfecteerde personen van dezelfde leeftijd. Deze risicofactoren kunnen daarnaast bij de HIV-geïnfecteerden ook op jongere leeftijd ontstaan. In het bijzonder bleek uit de data van de AGEhIV Cohort Studie dat een verhoogde bloeddruk, hartinfarcten en perifeer vaatlijden significant vaker voorkomen bij mensen die leven met HIV. In het boek worden artsen opgeroepen om zich bewust te zijn van dit toegenomen risico en, waar mogelijk, passende preventiemaatregelen te nemen.

Klik hier om het hoofdstuk uit het cijferboek van de Hartstichting te lezen (vanaf pagina 153). 

Newsletter Sign up