Onderzoeksvoorstel

Een voorstel indienen

Als u een verzoek wilt indienen voor het gebruik van SHM-data, dient u het formulier aanvraag onderzoeksdata in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Aanvraagformulier onderzoeksdata (onderzoeksvoorstel)
Voorstellen dienen opgestuurd te worden naar: hiv.monitoring@amc.uva.nl. Aanvullend materiaal ter ondersteuning, zoals artikelen en publicaties, kunnen als Word-bestand of PDF in de mail worden toegevoegd.   

Elk voorstel dient de volgende informatie te bevatten:

  • titel
  • samenvatting
  • gegevens projectleider en deelnemers
  • beschrijving (waaronder onderzoeksvragen, achtergrond, literatuur en aanvullende waarde en implicaties van het onderzoek)
  • opzet en planning

Ruwe data worden alleen verstrekt aan groepen die een bijdrage leveren aan de database van de 26 hiv-behandelcentra in Nederland, en aan andere gevestigde academische onderzoeksgroepen. Anderen mogen deze data alleen gebruiken in samenwerking met SHM. 
 

Review en goedkeuring

Na indiening wordt het voorstel gereviewd door de werkgroep van SHM. De werkgroep kan aanbevelingen doen voor aanpassing van het project voorafgaand aan goedkeuring. De directeur van SHM geeft de uiteindelijke goedkeuring. Bij goedkeuring van het onderzoeksvoorstel wordt de projectleider hierover geïnformeerd en wordt het onderzoek opgenomen onder de pagina lopende projecten

Voordat u de data van SHM ontvangt, moet de projectleider het formulier Statement Regarding Use of Data from SHM invullen en opsturen. 
 

Voortgangsrapportage

SHM verwacht aan het begin van elk nieuw jaar van de projectleider een voortgangsrapportage, die in het jaarverslag gepubliceerd zal worden. De projectleider ontvangt hiervoor een template, die ingevuld moet worden. De rapportage dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • samenvatting van de voortgang, waaronder achtergrond, methoden, resultaten en conclusies;
  • een overzicht van publicaties in peer reviewed tijdschriften of andere gedrukte publicaties die voortkomen uit het onderzoeksproject;
  • samenvattingen van presentaties, auteurs, datum en plaats van presentatie.
     

Publicaties

SHM dient te worden geïnformeerd over publicaties die voortkomen uit het onderzoeksproject. De publicaties worden opgenomen op de SHM-website onder publicaties. Regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van VWS vindt u hier:

Regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van VWS
 

Afronding of staking van projecten

Wanneer een lopend project is afgerond of onverhoopt wordt gestaakt, dient u dit te melden bij SHM. Vergeet daarbij niet eventuele publicaties en/of presentaties naar aanleiding van het project in de mail te vermelden. U kunt contact opnemen met SHM via hiv.monitoring@amc.nl.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon