Publicaties

SHM dient te worden geïnformeerd over publicaties die voortkomen uit het onderzoeksproject. De publicaties worden opgenomen op de SHM-website onder publicaties. Regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van VWS vindt u hier:

Regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van VWS