Fast Track Cities Initiative Web Portal en City Dashboard gelanceerd voor Amsterdam en drie andere steden

28 juli 2016

Drie Europese steden en een stad uit de Verenigde Staten (Amsterdam, Denver, Parijs en Kiëv) hebben tijdens AIDS 2016 de data over hiv in hun stad gepresenteerd, die zijn verschenen op de Web Portals en City Dashboards van de steden op de website van het Fast Track Citiest initiative. Dit Fast Track Cities Initiative is een wereldwijd partnerschap tussen steden met een hoog aantal hiv-infecties en vier hoofdpartners (UNAIDS, IAPAC, UN-Habitat en de stad Parijs), met als doel om versneld bepaalde doelen te behalen voor 2020. Hieronder vallen onder andere het bereiken van de 90-90-90-doelstellingen, het laten verdwijnen van het stigma rondom hiv en het bereiken van verschillende doelen rondom discriminatie.  Deze doelen zullen bijdragen aan het behalen van het doel dat tijdens de UN High-Level Meeting on HIV/AIDS in New York vorige maand is omarmd; het beëindigen van aids voor 2030.  

De beschikbare data van de steden zijn nu in te zien op de Web Portals en City Dashboards op de website van het Fast Track Cities Initiative (www.fast-trackcities.org). Het transparante gebruik van de data helpt om de gaten, barrières en uitdagingen in de hiv-zorgcontinuüm te begrijpen en de voortgang van de steden in het bereiken van de doelen te volgen. Andere steden zullen later in het jaar volgen.

Bekijk hier de portal van Amsterdam: http://www.fast-trackcities.org/amsterdam.html