Access to Medicine Index 2014: verdere uitbreiding van licenties en geografische reikwijdte nodig voor vergroten beschikbaarheid HIV-medicijnen

19 februari 2015

Vooraanstaande farmaceutische bedrijven blijven werken aan het beter beschikbaar stellen van medicijnen in ontwikkellanden, laat de laatste Access to Medicine Index zien. De index, die in februari 2015 in Brussel is gelanceerd, laat zien dat meer bedrijven nieuwe businessmodellen opzetten om de beschikbaarheid van medicijnen te vergroten. Daarnaast worden meer licenties verleend aan bedrijven in ontwikkellanden, voor het produceren van generieke medicijnen. In de HIV/AIDS-wereld gaat het de goede kant op. Van de 33 antiretrovirale middelen die de 20 bedrijven op de markt hebben, zijn er 22 waarvan de licentie bij 5 of meer generieke farmaceutische producenten in het bezit zijn. Echter, om de concurrentie te vergroten en de prijzen te verlagen, benadrukt de index de noodzaak om de licenties van on-patent- on-marketproducten te verspreiden in een grotere geografisch gebied en onder meer fabrikanten. De index bespreekt hiernaast ook de uitdaging van het behandelen van hepatitis C en de hoge kosten van opkomende effectieve medicijnen hiervoor. Verwijzend naar de aanpak die gebruikt werd om de beschikbaarheid van HIV/AIDS-medicijnen na de jaren 90 te vergroten, stelt de Access to Medicine Index dat nieuwe mechanismen nodig zijn om betaalbare medicijnen en concurrentie te verzekeren (net als deze die ontwikkeld zijn door de Medicines Patent Pool voor HIV/AIDS), en innovatie te stimuleren. Om de index te kunnen samenstellen, verzamelt en analyseert Access to Medicine data van de top 20 farmaceutische bedrijven. Het doel van de index is om farmaceutische bedrijven aan te moedigen om mee te werken aan het beter beschikbaar stellen van medicijnen, door de bedrijven onderling te vergelijken en hun inspanningen openbaar te presenteren.

Het volledige rapport is hier te raadplegen.

*Antiviral Therapy heeft recent een bijlage gepubliceerd, die is toegewijd aan het probleem rondom de toegankelijkheid tot antiretrovirale medicijnen in landen met een midden of laag inkomen. De artikelen zijn via deze link te lezen.