Over SHM

Verzamelen, analyseren, rapporteren

Stichting HIV Monitoring (SHM) verzamelt, analyseert en rapporteert over data van met hiv-positieve patiënten in Nederland. SHM is opgericht in 2001 vanuit het succesvolle ATHENA-project (AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands). Sindsdien worden er voor wetenschappelijke doeleinden gecodeerde data verzameld door deskundige medewerkers  verwerkt en opgeslagen in SHM’s landelijke database. SHM beheert de database, is eigenaar van de gecodeerde gegevens en bewaakt toegang tot en gebruik ervan. Zo kunnen hiv-onderzoeksgroepen toestemming vragen voor het gebruik van specifieke data voor onderzoeksdoeleinden en krijgen behandelend artsen toegang tot de gegevens van patiënten in hun centrum op maat, om het niveau van patiëntzorg in hun behandelcentrum te verhogen.

Monitoring Report

Het verzamelen van data is een van de belangrijkste taken van SHM. Het belangrijkste rapport van de stichting is het Monitoring Report, dat elk jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) wordt gepubliceerd. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals veranderingen in het aantal geïnfecteerden, risicogroepen, de effectiviteit van behandeling, maar ook resistentie of nieuwe import van hiv. Behandelend artsen kunnen deze informatie gebruiken om resultaten van hun centrum te vergelijken met het landelijk gemiddelde.
 

Bijdragen aan onderzoek

Het onderzoek van SHM leidt tot adviezen aan behandelaren, patiënten, de overheid en de zorg. De onderzoeksresultaten van SHM worden daarnaast met regelmaat gepresenteerd op nationale en internationale bijeenkomsten en conferenties. SHM levert verder bijdragen aan wereldwijd onderzoek naar hiv. Ook monitort SHM hepatitis B en C co-infecties via dezelfde systematiek en verzamelt zij internationale data over hiv in onder meer Curaçao.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon