Medische professionals

Medische professionals

 

Welkom op het gedeelte Medische professionals van de SHM-website. Dit deel is ingericht voor artsen, verpleegkundigen, dataverzamelaars, -monitors en andere in hiv gespecialiseerde professionals.

Behandelcentra

Het verzamelen van data is een van de kerntaken van SHM. Gecodeerde gegevens worden in 26 officieel erkende hiv-behandelcentra verzameld en in de landelijke database opgeslagen voor wetenschappelijke doeleinden. SHM heeft een hechte samenwerking met alle hiv-behandelcentra in Nederland. 
Bekijk de kaart met hiv-behandelcentra

Dataverzameling en -monitoring

De dataverzameling vindt plaats door dataverzamelaars die of in dienst zijn van SHM, of in dienst zijn van het ziekenhuis. Zij kennen net als bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen een geheimhoudingsplicht. Elk behandelcentrum krijgt daarnaast regelmatig bezoek van datamonitors: zij beoordelen de kwaliteit van de ingevoerde data en ze coachen de dataverzamelaars.
Dataverzameling

Informatie voor patiënten

De hiv-behandelaar zorgt ervoor dat hiv-patiënten mondeling en schriftelijk informatie krijgen over SHM en de wijze van aan- en afmelding. Op de pagina 'Informatie voor patiënten' kunt u hier meer informatie over vinden. 
Informatie voor patiënten

Richtlijnen hiv-behandeling

SHM heeft de huidige richtlijnen voor de behandeling van hiv op een rijtje gezet.
Bekijk de behandelrichtlijnen

Onderzoek en statistische gegevens

Bent u geïnteresseerd in onderzoek naar hiv en naar statistische informatie van de patiëntenpopulatie uit de SHM-database? Kijk onder Publicaties en Onderzoeksdata aanvragen. Gerichte vragen over data kunt u neerleggen bij de dataverzamelaar of datamonitor van uw behandelcentrum. Of neem contact op met SHM.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon