Nieuwe data-invoersysteem DataCapTree live!

05 februari 2018

Op maandag 5 februari is om 09:00 het nieuwe data-invoersysteem van Stichting HIV Monitoring live gegaan. Dit op maat ingerichte LogicNets-systeem, dat de naam DataCapTree heeft gekregen, bevat duizenden beslisbomen, die het verzamelen van data efficiënter maken. Doordat de protocollen geïntegreerd zijn, is het voor dataverzamelaars veel gemakkelijker geworden om te beslissen wat er verzameld en gecodeerd moet worden. Dit stelt ze in staat om op een efficiënte wijze data van hoge kwaliteit te verzamelen. Ook is het kwaliteitscontroleproces meer gestroomlijnd en wordt de data-analyse beter gefaciliteerd.

Het nieuwe data-invoersysteem is moderner en toekomstbestendiger dan het oude systeem, waarin onder andere rekening is gehouden met de toekomstige koppeling met elektronische patiëntendossiers (EPD) in de hiv-behandelcentra. 

Achter de schermen is er al sinds 2014 hard gewerkt aan het vinden van een geschikte vervanger van de oude invoerdatabase Oracle Clinical. Na een lang voortraject, waarin zorgvuldig werd gezocht naar de meest geschikte partner voor dit project, is op 9 mei 2015 het contract met ICT Group Netherlands (ICT) getekend. Zij hebben als exclusieve integratiepartner van LogicNets in Nederland de applicatie verzorgd en ondersteund. Ook de Algemene Dienst ICT van het AMC (ADICT) is als host van het systeem nauw betrokken geweest bij het voortraject en de bouw. De bouw van het systeem heeft meer dan anderhalf jaar in beslag genomen en is uitgevoerd door een team van medewerkers van SHM, LogicNets en ADICT.

Het systeem is op 5 februari live gegaan met de belangrijkste protocollen. In de komende maanden zullen ook de laatste protocollen toegevoegd worden.