Project voor de invoering van het nieuwe data-invoersysteem van start

Achter de schermen wordt er sinds 2014 bij Stichting HIV Monitoring hard gewerkt aan het vinden van een geschikte vervanger van de huidige invoerdatabase Oracle Clinical. Na een lang voortraject, waarin zorgvuldig werd gezocht naar de meest geschikte partner voor dit project, is op 9 mei j.l. het contract met ICT Group Netherlands (ICT) getekend. Daarmee is het project, genaamd LISA (LogicNets, ICT, SHM en ADICT), officieel van start gegaan. ICT zal als exclusieve integratiepartner van LogicNets in Nederland de applicatie verzorgen en ondersteunen. Algemene Dienst ICT van het AMC (ADICT) die het nieuwe invoersysteem gaat hosten en beheren, is nauw betrokken geweest bij het voortraject en zal SHM de komende tijd ondersteunen bij herinrichting van haar datawarehouse.

Tijdens het project zal het beslis-ondersteunende data-invoersysteem LogicNets ingericht en geïmplementeerd worden. In het systeem zullen onder andere de protocollen voor dataverzameling geïntegreerd worden, waardoor de dataverzamelaars gemakkelijker kunnen beslissen wat er verzameld en gecodeerd moet worden. De beslisbomen die hiervoor gebruikt gaan worden zullen de dataverzamelaars in staat stellen om meer data te kunnen invoeren in minder tijd, met behoud van de hoge kwaliteit. Met LogicNets beoogt SHM hierdoor de efficiëntie van dataverzameling te verhogen, het kwaliteitscontroleproces verder te stroomlijnen en de data-analyse optimaal te faciliteren.

Sinds april is het protocollenteam bezig om de huidige protocollen om te zetten in beslisboomstructuren en ervoor te zorgen dat de beslisbomen zo efficiënt mogelijk ingericht worden, zodat er geen onnodige handelingen en overbodige vragen nodig zijn. Inmiddels zijn er rond de 170 beslisbomen geïdentificeerd, die in een bepaald tijdsschema ontworpen, getest, gefiatteerd, gebouwd en weer getest zullen worden. Daarnaast zijn er een projectorganisatie en verschillende projectteams opgericht om het project succesvol te laten verlopen.

We zullen u uiteraard via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de grote ontwikkelingen binnen het project. Wilt u de ontwikkelingen nauwer in de gaten houden, volg ons dan op LinkedIn.