Het nieuwe data-invoersysteem van SHM: een update

Zoals velen van u weten, werkt Stichting HIV Monitoring met ICT Automatisering en de Algemene Dienst ICT (ADICT) van het AMC aan het ontwikkelen van een nieuw data-invoersysteem, dat is gebaseerd op de software van LogicNets. Om het systeem operationeel te krijgen in het eerste kwartaal van 2018, werken momenteel verschillende teams bij SHM hard aan het opstellen van protocollen, het testen van de protocollen en het ontwikkelen van datamodellen. Afgelopen maand is de vierde fase (van in totaal 8 fases) van het project afgerond. Tijdens deze fase is het bouwen van bijna alle protocollen voor CDC-events, leverdiagnosiek, hepatitis C en baseline-data afgerond, evenals het bouwen van een aantal van de adverse event-protocollen. Zodra de protocollen zijn gebouwd, gaat het testteam van SHM aan de slag. Dit team bestaat uit een aantal dataverzamelaars; de groep die uiteindelijk het nieuwe systeem zal gaan gebruiken. Nu fase 5 is gestart, begint het testteam met het testen van de protocollen die in fase 4 zijn gebouwd en gaat het bouwteam verder met het bouwen van de overgebleven protocollen. Daarnaast is het datamanagementteam gestart met modelleren in het nieuwe systeem, zodat de data die in de database van SHM worden ingevoerd met het nieuwe systeem kunnen worden opgeslagen, opgeroepen en geüpdatet.

Fase 5 zal doorlopen tot begin juni 2017. We hopen dat we u in de volgende nieuwsbrief, die verschijnt na de zomer, meer kunnen vertellen over het LISA-project.