Voortgangsverslag dataverzameling per behandelcentrum

Vanaf kalenderjaar 2015 wordt er door de datamonitors van Stichting HIV Monitoring een jaarlijks voortgangsverslag over de dataverzameling per behandelcentrum geschreven. Dit verslag beschrijft de voortgang van de gegevensverzameling van HIV-geïnfecteerden in een HIV-behandelcentra. Het verslag is bestemd voor de hoofdbehandelaar van het betreffende ziekenhuis en andere betrokkenen van het HIV-behandelteam.

Het doel van het verslag is om de hoofdbehandelaar danwel het behandelteam op jaarlijkse basis een overzicht te geven van de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de gegevensverzameling door SHM. Ook wil SHM via deze weg het behandelteam op compacte wijze informeren over de omvang en kwaliteit van de data per ziekenhuis en eventuele verbeterpunten in kaart brengen.

Dit rapport zal specifieke aspecten van het dataverzamelproces beoordelen, zoals de patiëntenregistratieprocedure, de kwaliteit van data die in de database terechtkomt, training van de dataverzamelaar, en het gebruik van patiëntspecifieke en centrumspecifieke rapporten door het HIV-behandelcentrum.

Momenteel worden de verslagen over 2015 geschreven. Deze zullen in maart verstuurd worden, waarna er een afspraak gepland kan worden tussen een datamonitor en de hoofdbehandelaar om dit verslag persoonlijk te bespreken. SHM hoopt op deze manier de samenwerking verder te optimaliseren.

Als u meer informatie wilt over de rapporten, kunt u contact opnemen met Anna Jansen.