Nieuw rapportagesysteem: eerste centrum-specifieke rapportage nu beschikbaar

data.svg

Na de invoering van DataCapTree, ons nieuwe data-invoersysteem, heeft het datamanagementteam van SHM hard gewerkt om verschillende technologische innovaties te implementeren om de toegang tot SHM-data voor hiv-behandelteams in Nederland te verbeteren. We werken aan een systeem dat zowel realtime ziekenhuisdata als bewerkte data kan weergeven en dat veilig toegankelijk is met één wachtwoord. Een verschil met voorheen waar twee afzonderlijke systemen nodig waren om toegang te krijgen tot beide soorten data. 

De eerste fase van deze verbeteringen is onlangs voltooid en wij zijn verheugd te kunnen meededelen dat de hiv-behandelteams in Nederland vanaf nu toegang hebben tot een aantal centrum-specifieke rapporten via het nieuwe rapportagesysteem van SHM.

 

Op dit moment hebben leden van een hiv-behandelteam, afhankelijk van het toegekende autorisatieniveau, toegang tot de volgende data van hun eigen hiv-behandelcentrum:

 • Patiënt rapporten:
  • meest relevante patiënt-specifieke data
 • Data per site:
  • Baseline data:
   • Geografische data
   • Diagnose en test data
   • Data over medische geschiedenis
   • Data over PrEP gebruik
   • Seroconversie data
  • Bezoeken en metingen: data met betrekking tot bezoeken aan hiv-behandelaar en/of hiv-verpleegkundige
  • Adverse events en CDC events
  • Laboratorium data
  • Lever diagnostiek
  • Medicatie (antiretrovirale therapie en comedicatie).

De data in het rapportagesysteem zijn onbewerkte data. De hiv-behandelcentra kunnen de datasets downloaden voor eigen gebruik. De data kunnen bijvoorbeeld in Excel worden geïmporteerd of er kan een selectie worden gemaakt die kan worden gebruikt voor grafieken of figuren in presentaties of rapporten.

Alle leden van een hiv-behandelteam kunnen een account aanvragen via SHM. Toegang tot het systeem gaat via een tweestaps verificatieproces met sms. Nadat u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer heeft geautoriseerd, activeert het datamanagementteam van SHM uw account en heeft u toegang tot de rapporten via een speciale website.

We werken aan nieuwe rapporten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de rapporten die het meest worden gebruikt. De data worden gepresenteerd als grafieken of tabellen, waarbij een behandelcentrum wordt vergeleken met het landelijke gemiddelde. Deze grafieken zullen in de komende maanden beschikbaar komen.

Daarnaast zullen we in de loop van 2020 grafieken maken met informatie over de follow-up van patiënten, zoals:

 • Aantal niet gevolgd voor follow-up
 • Wel of geen cART
 • Virologische status: detecteerbaar of niet detecteerbaar
 • Wel of geen metingen van cholesterol, syfilis, HBV, HCV en bloeddruk.

Deze grafieken worden gepresenteerd in vergelijking met het landelijke gemiddelde en worden jaarlijks bijgewerkt.

Als u een bepaalde dataset nodig heeft die nog niet beschikbaar is in het systeem, kunt u een specifieke vraag indienen bij onze helpdesk. We zullen de vraag dan beoordelen en u laten weten of deze haalbaar is en, zo ja, hoelang het duurt om te verwerken. U kunt alle verzoeken om centrum-specifieke data sturen naar helpdeskshm.data@amc.uva.nl. Vermeld in het onderwerp: ‘EIGEN DATAVERZOEK’.

We verwelkomen alle ideeën en suggesties met betrekking tot de centrum-specifieke rapporten. Klik hier om uw idee in te dienen.