Terugkomdag dataverzamelaars 26 juni 2017

De eerste terugkomdag van 2017 vond op maandag 26 juni plaats. Sima Zaheri, adjunct-directeur manager data & kwaliteitscontrole, opende de dag met een welkomstwoord en een overzicht van de lopende en nieuwe projecten binnen SHM.

Na de opening vertelde Brenda Tuk in haar functie als Functionaris gegevensbescherming over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); een privacywet voor de Europese Unie. Zij stipte de belangrijkste onderdelen van de wet aan en benadrukte de logische principes die hieruit voortvloeien. Tijdens de presentatie kregen de dataverzamelaars de gelegenheid om mee te denken en te discussiëren over de consequenties van de aanpassingen in de privacywetgeving binnen de functie van dataverzamelaar. Al met al een zinvolle presentatie en discussie waarbij de boodschap was: informatiebeveiliging doen we met z’n allen!

In het tweede gedeelte van de ochtend gaf Anna Wisse, dataverzamelaar van SHM, een presentatie over het Humaan Papillomavirus en de aandoening cervicale dysplasie, waarna zij inging op de dataverzameling van deze onderdelen. Zij maakte het onderscheid tussen het huidige en het nieuwe data-invoersysteem, waarbij duidelijk werd dat er nu al stappen worden gemaakt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Sima Zaheri sloot de ochtend af met een update over het LISA-project, dat volledig om het nieuwe data-invoersysteem draait. Zij gaf een overzicht van de fases die doorlopen worden en besprak de huidige stand van zaken.

Ook de middag stond in het teken van het nieuwe data-invoersysteem. Shula Grivell, Protocolcoördinator en een van de bouwers van het nieuwe data-invoersysteem, gaf een demonstratie. Zij toonde het nieuwe systeem, de onderdelen die reeds gebouwd zijn en de dataverzamelaars werden bijgepraat over de nieuwe werkwijze. Vervolgens werden de dataverzamelaars verdeeld in kleine groepjes, elk geleid door een bouwer of tester van het nieuwe data-invoersysteem. Alle dataverzamelaars konden op deze manier nader kennismaken met het nieuwe systeem en alvast proeven van de nieuwe manier van data verzamelen.

De dag werd afgesloten met een vragenkwartiertje, waarbij alle aanwezigen vragen konden stellen of feedback konden geven over het LISA-project. Al met al een geslaagde terugkomdag!