Update nieuwe data-invoersysteem

Zoals velen van u weten, werkt Stichting HIV Monitoring met ICT Automatisering en de Algemene Dienst ICT (ADICT) van het AMC aan het ontwikkelen van een nieuw data-invoersysteem, dat is gebaseerd op de software van LogicNets. Om het systeem operationeel te krijgen in het eerste kwartaal van 2018, werken momenteel verschillende teams bij SHM hard aan het opstellen van dataverzamelprotocollen, het testen van die protocollen het ontwikkelen van datamodellen.

Fase 7 is eind juli van start gegaan en loopt door tot en met 6 oktober 2017. Dit is de op één na laatste fase voor de lancering van het nieuwe data-invoersysteem. In deze fase wordt het bouwen van de protocollen afgerond en houdt de afdeling Datamanagement zich veel bezig met de technische aspecten van het nieuwe systeem, zodat de data straks goed weggeschreven worden vanuit het nieuwe invoersysteem naar het datawarehouse van SHM. Daarnaast doen zij voorbereidend werk voor de migratie van de data uit het huidige invoersysteem (Oracle Clinical) naar het nieuwe systeem. Hierdoor zijn straks de data uit het oude invoersysteem op te roepen/in te zien vanuit het data-invoersysteem dat nu gebouwd wordt.

Daarnaast is de monitorfunctionaliteit van het LogicNets-systeem inmiddels opgeleverd. Deze wordt momenteel uitgebreid getest door de datamonitors van SHM. Daarmee zijn inmiddels bijna alle functionaliteiten van het data-invoersysteem opgeleverd door ICT Automatisering en is het testen van het systeem een hoofdactiviteit geworden.

Testen is arbeidsintensief; de hoeveelheid werk kan oplopen tot bijna de helft van de bouwinspanning van een informatiesysteem. Vandaar dat het oorspronkelijke testteam is uitgebreid. Er is een overall testcoördinator aangewezen, die bepaalt wanneer er getest gaat worden. Ook houdt zij de voortgang van alle testen in de gaten. Daarnaast zijn er testgroepcoördinatoren per afdeling benoemd; zij beslissen wie binnen de afdeling gaat testen, bepalen wie de fysieke testcases gaat bedenken, zorgen dat de bevindingen van het testen worden gedocumenteerd en zijn aanwezig bij het bevindingenoverleg. Tijdens de testfase worden eerst alle losse onderdelen getest en vervolgens de onderdelen opeenvolgend: de zogenaamde ketentest. De verschillende testgroepen testen dan uiteindelijk samen alle onderdelen van het systeem. De volgende testgroepen zijn te onderscheiden: protocolbouwers, datamanagement, gebruikers (datamonitors), gebruikers (dataverzamelaars), gebruikers (analyse).

We vinden het belangrijk om alle eindgebruikers tijdig in het proces te betrekken. De landelijke trainingsdag voor dataverzamelaars op 26 juni jl. stond daarom in het teken van dit project. Er zijn demo’s gegeven en dataverzamelaars hebben in interactieve sessies kennis gemaakt met het nieuwe invoersysteem. Naast een mondelinge Q&A is hen verzocht om via een online evaluatieformulier hun ervaringen kenbaar te maken en feedback te geven. De resultaten daarvan worden momenteel verwerkt en zullen uiteraard bijdragen aan het verder verbeteren van het nieuwe systeem.

Al met al krijgt het invoersysteem steeds concretere vormen. In een volgende nieuwsbrief kunt u verder lezen over de ontwikkelingen in het project. 

Newsletter Sign up