Gezondheidsraad geeft positief advies over PrEP

27 maart 2018

Vandaag heeft de Gezondheidsraad een rapport gepubliceerd, waarin een positief advies gegeven wordt over het beschikbaar stellen van Pre-exposure profylaxe (PrEP) aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv. De Gezondheidsraad verwacht dat de introductie van PrEP een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van het aantal nieuwe infecties onder mensen die risico lopen op een hiv-infectie.

Stichting HIV Monitoring rapporteerde dat in 2016 bij ongeveer 800 mensen een nieuw-gediagnosticeerde hiv-infectie werd geconstateerd. Onder hen was er bij een significant aandeel (ongeveer 40%) sprake van een gevorderde hiv-infectie. Het geschatte aantal nieuwe, recent opgelopen, hiv-infecties lag dat jaar rond de 500. Daarvan werd ongeveer 80% bij MSM geconstateerd.

Het rapport van de Gezondheidsraad benadrukt de noodzaak van medische begeleiding voor het veilig gebruiken van PrEP. Tevens wordt aangeraden regelmatig te testen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en mogelijke resistentie te monitoren. Tenslotte adviseert de Gezondheidsraad om ook de langetermijneffecten van PrEP zorgvuldig te monitoren en na 5 jaar te evalueren.

Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring: “We zijn blij met deze aanbeveling en weten zeker dat PrEP, in combinatie met andere preventiestrategieën als condoomgebruik, vaker testen en vroege diagnose en behandeling, zal bijdragen aan het bereiken van een significante vermindering in het aantal nieuwe hiv-infecties onder MSM in Nederland.”