Amsterdam op weg naar aidsvrije stad

13 juli 2017

Amsterdam is één van de eerste Europese steden die hiv en aids definitief een halt toe roept. De stad heeft de internationale VN-doelstellingen al gehaald. Dat meldt UNAIDS in haar nieuwste rapport, op de vooravond van de Internationale Aids Conferentie in Parijs. Dat is mede te danken aan het baanbrekende en unieke werk van het H-TEAM (HIV Transmission Elimination AMsterdam), dat streeft naar een nóg betere inzet, om het einddoel van geen nieuwe hiv-infecties meer in de stad, te kunnen halen.

VN doelen : 90-90-90
Aids moet de wereld uit tegen 2030, dat is afgesproken door alle lidstaten van de VN. Om dat te bereiken moeten er tegen 2020 al flinke stappen zijn gezet: 90% van alle mensen met hiv moeten getest zijn en weten dat ze hiv hebben, 90% van die mensen zijn op behandeling en bij 90% van diegenen die behandeld worden is het virus zo onderdrukt dat ze het niet meer kunnen overdragen. Dat zijn harde cijfers waar elk land en elke stad nu aan werken.

In Amsterdam, waar meer dan een kwart van de mensen met hiv in Nederland woont, zijn nu de volgende percentages gehaald : 94-90-94. Amsterdam krijgt daarvoor een aparte vermelding in het net verschenen UNAIDS rapport, met de laatste cijfers over de hiv-bestrijding in de wereld: “In Amsterdam, 100-100-100 is the next stop!”.

Prof. dr. Peter Reiss, projectleider van het Amsterdamse H-TEAM: “Door de hechte samenwerking van alle partijen die hiv bestrijden in Amsterdam, wetenschappers, artsen, hiv-behandelaren, politici en lobbyisten én mensen met hiv of die een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken, is het mogelijk om dat resultaat te halen. We werken aan preventie van hiv, méér testen en snel behandelen. Het is dé succesformule. Het aantal hiv-diagnoses is in de stad gehalveerd in 5 jaar tijd. We laten zien aan andere steden, in Nederland en in de hele wereld, dat het mogelijk is de hiv-epidemie succesvol de kop in te drukken.”

Joep Lange 
Het einde van hiv in Amsterdam, het was één van de ambitieuze missies van vooraanstaand aidsonderzoeker, professor Joep Lange. Net voor de fatale vlucht met MH-17 in juli 2014 startte Joep het bijzondere project in Amsterdam: het H-TEAM. Precies drie jaar later presenteert datzelfde H-TEAM de behaalde resultaten en wordt het geroemd voor haar innovatieve aanpak op de internationale wetenschappelijke aids conferentie, IAS 2017, in Parijs.

De laatste mijl
Het einde van de hiv-epidemie is dan misschien in zicht in Amsterdam, het is nog niet gehaald. Het H-TEAM beseft dat juist die laatste stap het moeilijkst is. Uit cijfers blijkt ook dat nog steeds 45% van de mensen die een hiv-diagnose krijgen, te laat bij de dokter komt en al ernstig ziek is. Sneller opsporen en nieuwe infecties voorkomen blijft de uitdaging.

Dr. Godelieve De Bree, wetenschappelijk coördinator van het H-TEAM: “Amsterdam kan en moet het nog beter doen om de eindstreep, geen nieuwe hiv infecties meer, te halen. Dat vergt extra inspanningen waarbij vooral álle beschikbare preventiemiddelen, waaronder ook de hiv-preventiepil PrEP, én eerder testen en direct behandelen gecombineerd ingezet moeten worden om nieuwe hiv-infecties te voorkomen.”

Newsletter Sign up