Peter Reiss neemt afscheid als directeur van Stichting HIV Monitoring (SHM)

Per 1 april a.s. nemen Marc van der Valk en Sima Zaheri leiding SHM over

 

8 februari 2021

Per 1 april 2021 zal Peter Reiss afscheid nemen als directeur van Stichting HIV Monitoring (SHM).

“De directe aanleiding voor mijn aankomend vertrek is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast speelt echter ook de uitgesproken wens dat het tijd is om na deze mooie functie gedurende acht jaar met veel plezier te hebben vervuld, deze te kunnen overdragen aan de nieuwe generatie,” aldus Peter Reiss.

Vanaf 1 april zal de dagelijkse leiding van SHM gezamenlijk worden overgenomen door dr. Marc van der Valk, momenteel voorzitter van het bestuur van SHM en mw. drs. Sima Zaheri, momenteel adjunct-directeur van SHM. Marc van der Valk is internist-infectioloog en hoofd van de hiv polikliniek in het Amsterdam UMC, locatie AMC, als ook in DC kliniek Lairesse, en zal een deel van zijn klinische taken ook na 1 april voortzetten.

Ook heeft het huidige bestuur van de Stichting besloten om per dezelfde datum de organisatiestructuur van SHM – die met een bestuur en een directie - te wijzigen in die met een bestuur en een raad van toezicht; Marc van der Valk en Sima Zaheri zullen per 1 april 2021 samen het bestuur van SHM vormen, in de functie van respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester.

Op Marc van der Valk na blijven alle huidige bestuursleden aan in de nieuwe raad van toezicht; daarnaast treden per 1 april hierin toe dr. J. Gisolf, namens de NVHB als voorzitter, en drs. Carolijn Ploem, lid van de van de raad van bestuur van het Radboudumc, als lid namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.