17 juli 2019

Vandaag, vijf jaar na het neerschieten van de MH17 boven Oekraine, staan we extra stil bij het verlies van onze vrienden en collega’s Joep Lange en Jacqueline van Tongeren, samen met Pim de Kuijer, Lucie van Mens en Martine de Schutter.

Joep was vanaf het begin van de jaren tachtig één van de pioniers en sleutelfiguren in het onderzoek naar en de bestrijding van aids, aanvankelijk vooral in Nederland, en later ook in toenemende mate internationaal. Hij heeft zich onvermoeibaar, met een altijd vooruitstrevende visie ingezet voor mensen met hiv en het mondiaal beschikbaar maken van adequate hiv behandeling. Joep heeft ontelbare verdiensten. Hij was onder andere één van de grondleggers van het ATHENA-cohort en de latere Stichting HIV Monitoring en was sinds de oprichting van de stichting voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad.

Ook Jacqueline was vanaf het begin zeer toegewijd aan de bestrijding van aids, aanvankelijk als verpleegkundige op de aids afdeling van het Slotervaartziekenhuis, vervolgens als coördinerend research verpleegkundige van het Nationaal Aids Therapie Evaluatie Centrum in het AMC, en de laatste jaren als hoofd communicatie van het Amsterdam Institute for Global Health and Development. Jacqueline heeft vanaf het begin met onnavolgbare inzet en enthousiasme samengewerkt met de SHM bij de organisatie van het jaarlijkse NCHIV congres.

Wij zullen de verdiensten van deze bijzondere mensen nooit vergeten en blijven ze verschrikkelijk missen.

Newsletter Sign up