Terugkomdag dataverzamelaars 2 juni 2015

Naast de persoonlijke trainingen van alle dataverzamelaars, organiseert Stichting HIV Monitoring tweemaal per jaar een terugkomdag voor de gehele groep. Op 2 juni 2015 was het weer zover. Het was weer een geslaagde dag met een gevarieerd programma en een hoge opkomst. We geven u graag een overzicht van de hoogtepunten.

De dag werd geopend met een welkomstwoord en introductie door Sima Zaheri, manager data & quality control van SHM.

De eerste uitgenodigde spreker, Faydra Lieveld, arts-onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten in het UMCU, sprak over hepatitis B en de Harmonic-studie, waar zij in samenwerking met SHM aan werkt. Het doel van deze studie is om een vergelijking te maken van het optreden van eindstadium leverziekte tussen patiënten met hepatitis B mono-infectie en patiënten met een hepatitis B en HIV co-infectie in Nederland.

Aansluitend daarop sprak dr. Suzanne Jurriaans, hoofd HIV-diagnostiek in het AMC, over de laboratoriumdiagnostiek van HIV, HBV en HCV. Zij heeft op heldere en aansprekende wijze verschillende diagnostische technieken, zoals Immunoblot en PCR, meer inzichtelijk gemaakt.  

Als laatste spreker voor de lunch gaf Mariska Hillebregt, coördinator datamanagement van SHM, uitleg over de controle op de kwaliteit van de data. Daarnaast kregen de dataverzamelaars instructies over verschillende checks die ze van het datamanagementteam aangeleverd krijgen en moeten oplossen.

Het middagprogramma stond in het teken van hart- en vaatziekten. Als eerste sprak  Jaime Borjas-Howard, arts-onderzoeker sectie stolling in het UMCG, over de PREDICT-studie. Deze studie richt zich op veneuze trombo-embolie bij HIV en verzamelt de gegevens in samenwerking met SHM.

Vervolgens werd door Shula Grivell, coördinator protocollengroep bij SHM, uitleg gegeven over het myocard-infarct, medicatie, gerelateerde aandoeningen en ingrepen. Het hartinfarct staat de komende periode centraal bij de dataverzamelaars, die mogelijk gemiste comorbiditeiten zullen gaan opsporen. Ze sporen deze op door te zoeken naar aanwijzingen, zoals comedicatie. Daarbij werden ook een aantal casussen besproken onder leiding van datamonitor Monika Raethke.

De dag eindigde met een intervisie-onderdeel,  geleid door datamonitor Dorinda Bergsma, waarin verschillende soorten data, kwaliteitscontroles en de fibroscan in focusgroepen werden besproken.