Verslag van de Nationale Hepatitis Dag

National Hepatitis Day.pngVirale hepatitis is een relatief veelvoorkomende co-infectie onder de HIV-geïnfecteerde populatie in Nederland. De Nationale Hepatitis Dag, die op 1 oktober plaatsvond, heeft de kennis van de deelnemers, waaronder SHM-medewerkers, over virale hepatitis en de actuele ontwikkelingen in het therapeutische landschap zeker een impuls gegeven.

In een bruisende Beurs van Berlage waren zo’n 330 belanghebbenden die betrokken in de zorgtrajecten rond patiënten met virale hepatitis bijeengekomen. In plenaire- en parallelsessies wisselde deelnemers kennis uit over hun expertise en ontwikkelingen daarin. Het palet van onderwerpen en sprekers was kleurrijk en afwisselend. Van klinisch beleid en monitoring tot financiering en kosteneffectiviteit. Ook al worden de sessies vanuit uiteenlopende invalshoeken benaderd, toch klonk veelal een zelfde geluid: de oproep tot meer maatschappelijke bewustwording en interprofessionele samenwerking.

Nu de nieuwe behandelopties beschikbaar zijn voor alle patiënten met hepatitis C is het van groot belang bewustwording in de samenleving te organiseren, zodat geïnfecteerde personen ook gevonden kunnen worden. Voor Nederland betreft dit naar schatting 28.000 mensen met hepatitis C waarvan een onbekend deel zich nog niet bewust is van de infectie. Daarbij is aangetoond dat in de afgelopen 15 jaar de sterfte in Nederland aan de gevolgen van chronische hepatitis B en C is toegenomen. De nu beschikbare effectieve therapieën maken het aannemelijk dat deze sterftecijfers grotendeels vermijdbaar zijn. Om de mortaliteit van virale hepatitis terug te dringen, is het noodzakelijk dat de belanghebbenden gezamenlijke doelstellingen formuleren en er eensgezind de schouders onder zetten. Twee voorbeelden van concrete op het congres gepresenteerde producten van vruchtbare samenwerking  zijn het Nationaal Hepatitis Plan en het HCV Richtsnoer.

Nationaal Hepatitis Plan
Tijdens de bijeenkomst van dit jaar is speciaal ruimte gemaakt voor eenrapportage over het in ontwikkeling zijnde Nationaal Hepatitis Plan waartoe tijdens de Nationale Hepatitis Dag 2014 de aanzet werd gegeven. Er kwamen drie oplossingsgerichte hoofdthema’s ter discussie: nationale screening (Roel Coutinho), regionaal organiseren van de hepatitiszorg (Jim van Steenbergen) en de Hepatitis Kennisagenda (Jan-Hendrik Richardus). Door te stemmen bij stellingen werd de mening van de deelnemers gehoord en zei uiteindelijk 85% van de stemmers achter het Nationaal Hepatitis Plan te staan.

HCV Richtsnoer
De doelstelling van  het HCV Richtsnoer is om de uniformiteit en daarmee ook de kwaliteit van de behandeling van hepatitis C in Nederland te bevorderen. Ten einde de nieuw beschikbare middelen in de praktijk doelmatig en juist in te zetten hebben de verschillende beroepsverenigingen het initiatief genomen om gezamenlijk  een update van de in 2014 gepubliceerde richtlijn Hepatitis C op te stellen. Deze richtlijn is bedoeld voor zowel patiënten met een HCV mono-infectie als met een HIV/HCV co-infectie.

Dit richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIV behandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). Afgevaardigden hebben tijdens verschillende bijeenkomsten dit richtsnoer opgesteld.

Het richtsnoer wordt iedere 3 maanden ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl

Hopelijk kan er tijdens de Nationale Hepatitis Dag 2015 melding gemaakt worden van nog meer mooie nieuwe samenwerkingsproducten en bovenal van vele succesvolle behandelingen.