Congresreview: CROI 2015

croi 2015.jpg

Het jaarlijkse congres Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) vond dit jaar plaats van 23 tot 26 februari in Seattle. Een groot aantal onderwerpen kwamen aan bod tijdens deze conferentie, waaronder pediatrische HIV-infecties, hepatitis C (HCV) co-infecties, PrEP en comorbiditeiten.

Ook SHM was vertegenwoordigd op CROI 2015. Ard van Sighem presenteerde twee posters; de eerste ging over een studie naar ‘test-and-treat’ in Nederland. Hier werd gekeken naar de verhouding patiënten die gediagnosticeerd worden met een recente HIV-infectie en de veranderingen in de tijd. Zo blijkt dat ongeveer een derde van de MSM momenteel gediagnosticeerd wordt met een recente HIV-infectie. In het tweede onderzoek keek hij naar het aantal ongediagnosticeerde HIV-infecties in Nederland. Ondanks het feit dat het aantal ongediagnosticeerde HIV-infecties in Nederland afneemt, is rond een kwart van de mensen met een onbekende infectie al meer dan 5 jaar geïnfecteerd.

Colette Smit presenteerde een poster over de cascade of care van HCV in Nederland. 76% van de HIV-patiënten met een HCV co-infectie die op dit moment in zorg zijn in Nederland hebben behandeling nodig voor HCV. Ongeveer 50% is nog nooit behandeld en de andere 50% is eerder onsuccesvol behandeld. De beschikbaarheid van nieuwe, goed werkende antivirale middelen tegen HCV zullen enerzijds bijdragen aan het reduceren van chronische leverziekte onder HIV-geïnfecteerde patiënten en kunnen anderzijds bijdragen aan het voorkomen van overdracht van HCV.