Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, Klik dan hier
 
  Stichting HIV monitoring
> website van Stichting HIV monitoring > mail deze nieuwsbrief naar een collega!
 
   
 
april 2014
 
 
 
Rapporten
 
Monitoring Report 2013
> Download PDF

Stichting HIV Monitoring annual Report 2012
> Download PDF
Agenda

13 oktober 2018
20th International Workshop on Co-morbidities and Adverse Drug Reactions in HIV
New York, USA
» Ga naar de website

21 - 25 oktober 2018
HIV Research for Prevention (HIVR4P) 2018
Madrid, Spanje
» Ga naar de website

22 oktober 2018
XXVII International Workshop on HIV Drug Resistance and Treatment Strategies
Johannesburg, South Africa
» Ga naar de website

28 - 31 oktober 2018
HIV Glasgow
Glasgow, Groot-Britannië
» Ga naar de website

29 oktober 2018
6th International Conference on HIV/AIDS, STDs & STIs
San Francisco, USA
» Ga naar de website

23 november 2018
Nationaal Congres Soa-hiv-seks
Amsterdam, Nederland
» Ga naar de website

30 november 2018
International Viral Hepatitis Elimination Meeting 2018
Amsterdam, Nederland
» Ga naar de website

Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
> stuur e-mail
Nieuwsbrief
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
> wijzig uw gegevens

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
> meld u af

Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief?
> meld u aan

Welkom

PReiss_150X115.jpg

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om de eerste nieuwsbrief van 2014 aan te kondigen, waarin we spreken we met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van HIV-Behandelaren (NVHB), Marc van der Valk, over zijn ideeën omtrent de HIV-behandeling in Nederland en zijn visie op de toekomst van de NVHB.

De SHM is constant bezig om de kwaliteit van de data die we verzamelen te consolideren en verbeteren. In deze nieuwsbrief nemen we daarom de SHM Helpdesk onder de loep; een initiatief dat hierop gericht is en een succesvol eerste jaar heeft gehad in de behandeling van complexe vraagstukken van dataverzamelaars. Een ander initiatief gericht op de verbetering van de datakwaliteit is LabLink. We zijn trots u te kunnen melden dat dit in 10 ziekenhuizen al operationeel is, en dat nog meer ziekenhuizen zullen volgen. We houden u natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Daarnaast berichten we in deze nieuwsbrief over twee interessante, maar compleet verschillende studies die recentelijk subsidie ontvingen en nu zijn begonnen: een studie gesubsidieerd door het Aids Fonds over het terugdringen van de HIV-epidemie in Amsterdam en een ambitieuze internationale samenwerking om hele HIV-genomen te karakteriseren bij ongeveer 3000 patiënten (BEEHIVE).

Tot slot vindt u een kort verslag van de EACS 2013 conferentie, waarin we ook de bijdragen van de SHM aan deze conferentie belichten.

Ik hoop dat u deze nieuwsbrief met plezier leest,

Met vriendelijke groet,

Peter Reiss
Directeur, Stichting HIV Monitoring

line-content.png

Interview Marc van der Valk, nieuwe voorzitter van de NVHB

Foto150X115_MvdValk.jpg

Marc van der Valk is internist-infectioloog in het AMC en is sinds januari 2014 Suzanne Geerlings opgevolgd als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van HIV-Behandelaren (NVHB). Hij spreekt met SHM over de rol van NVHB, de professionalisering die de NVHB in de afgelopen jaren heeft ondergaan en zijn visie als voorzitter op de toekomst van de vereniging.

» Lees verder

line-content.png

Initiatief om Amsterdamse HIV-epidemie terug te dringen ontvangt subsidie Aids Fonds

Aids_Fonds.jpg

Het Aids Fonds heeft onlangs een subsidie toegekend aan een nieuwe initiatief om de Amsterdamse HIV-epidemie terug te dringen door middel van een combinatie van biomedische, gedrags- en structurele maatregelen. Het initiatief richt zich op het terugdringen van de HIV-epidemie in Amsterdam door zich te richten op individuen met een hoog risico op HIV-besmetting. De maatregelen worden uitgevoerd als onderdeel van een samenwerkende, overkoepelende strategie van verschillende betrokken partijen waaronder de SHM.

» Lees verder

line-content.png

De SHM helpdesk: een succesvol eerste jaar in ondersteuning van de dataverzamelaars

Helpdesk.jpg

De SHM streeft constant naar optimale kwaliteit en consistentie van onze data. Een recent initiatief van de SHM om de datakwaliteit te verbeteren is de SHM helpdesk. Dit initiatief is opgezet om ingewikkelde vragen, gerelateerd aan de dataverzameling, te kunnen beantwoorden. Een jaar na de lancering van de helpdesk kijken we terug op hoe de helpdesk de medewerkers van de SHM en van de HIV-behandelcentra heeft ondersteund.

» Lees verder

line-content.png

SHM presenteert animatie

animatie.jpg

De SHM heeft onlangs een animatie gelanceerd met als doel een overzicht te geven van de activiteiten van de SHM. De animatie geeft duidelijk weer wie de SHM is, wat de SHM doet en wat de resultaten van deze activiteiten zijn. Daarnaast wordt de belangrijke bijdrage die de SHM levert aan de behandeling en zorg voor mensen met HIV op internationaal en nationaal niveau in de animatie benadrukt. De animatie is te zien op de homepage van de website van de SHM of via het Youtube-kanaal van SHM

line-content.png

Grootschalige karakterisatie van HIV-genomen; BEEHIVE studie

Een nieuwe studie om de biologie, evolutie en epidemiologie van HIV te bestuderen (BEEHIVE) heeft onlangs een Advanced Grant ontvangen van de European Research Council. Deze ambitieuze studie zal gebruik maken van geavanceerde genomische technieken en bio-informatica om de genomen van het HIV virus geïsoleerd uit patiënten te sequencen.

» Lees verder

line-content.png

Event review

EACS

EACS.jpg

De veertiende editie van de Europese Conferentie van AIDS (EACS) vond plaats van 16-19 oktober in Brussel. Tijdens de openingsceremonie in de concertzaal van het Paleis voor Schone Kunsten, spraken onder andere de Belgische premier Elio Di Rupo en vice premier Laurette Onkelinx. Michael Kazatchine, speciale VN-gezant voor hiv/aids in Oost-Europa en Centraal-Azië besprak de huidige situatie met betrekking tot hiv/aids in Oost-Europa. De zorg over de snel groeiende epidemie, gesterkt door stigmatisering en een gebrekkig hiv-beleid was een terugkerend thema tijdens de conferentie. Een breed scala aan onderwerpen kwamen aan bod, waaronder ontwikkelingen in de behandeling van hiv en co-infecties, het handelen bij comorbiditeiten, de behandeling van specifieke populaties en standaarden van zorg. Op de derde dag van de conferentie werd de 7e editie van de Europese richtlijnen voor de behandeling van hiv uitgegeven.

Ook de SHM was vertegenwoordigd op EACS. Luuk Gras presenteerde de resultaten van een studie naar de associatie tussen leeftijd en de stijging van CD4-cellen bij patiënten met een virologisch succesvolle hiv behandeling. De studie liet zien dat het verschil in CD4-cel stijging na starten van de behandeling tussen patiënten die jonger dan 50 jaar en patiënten die 50 jaar of ouder zijn, deels bepaald wordt door het aantal CD4-cellen bij aanvang van de therapie. Esther Engelhard presenteerde resultaten van een studie naar de kwaliteit van hiv-zorg in Nederland. De studie liet geen verschil zien in mate van in zorg blijven, gebruik van cART en virale onderdrukking bij patiënten in zorg in kleine ziekenhuizen (= 500 patiënten), ten opzichte van patiënten die in grote ziekenhuizen (< 500 patiënten) behandeld worden.

» Ga naar de EACS website

line-content.png

Publicatie review

Long-term mortality in HIV positive individuals virally suppressed for more than three years with incomplete CD4 recovery
Bij 15% van de hiv-patiënten die combinatietherapie starten bij CD4-celaantallen beneden 200 cellen/mm3, komt het CD4-aantal na drie lang virale onderdrukking nog steeds niet boven die grens uit. Als gevolg daarvan is het overlijdensrisico in deze groep dan ook 2,6 keer hoger dan in patiënten die wel daarboven uitkomen.
» Lees het abstract

The incidence of AIDS-defining illnesses at a current CD4 count = 200 cells/mm3 in the post-combination antiretroviral therapy era
Onder ruim 200.000 hiv-patiënten keek COHERE naar het vóórkomen van aids bij CD4-celaantallen boven 200 cellen/µL. Incidentie van aids nam af naarmate CD4-aantallen hoger waren. Vanaf CD4-aantallen boven 750 cellen/mm3 bleef de incidentie gelijk, wat er op duidt dat het immuunsysteem dan volledig hersteld is.
» Lees het abstract

Associations between immune depression and cardiovascular events in HIV infection
Onder ruim 33.000 hiv-patiënten vond de DAD-studie geen bewijs voor het vaker voorkomen van hartinfarcten of coronaire hartziekten bij lage CD4-celaantallen. Het risico op een beroerte was wel verhoogd, maar dit werd waarschijnlijk deels verklaard door beroertes die niet het gevolg waren van aderverkalking of bloedingen.
» Lees het abstract

line-content.png

Feiten en cijfers

In de nieuwsbrief van september 2013 heeft u kunnen lezen dat er 8 ziekenhuizen een LabLink verbinding hebben waarmee labdata direct vanuit de centra overgaat naar de SHM zónder dat hierbij handmatige invoer via Oracle nodig is. We zijn blij te mogen zeggen dat het Erasmus MC in Rotterdam en het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam kunnen worden toegevoegd aan deze lijst en dat het Kennemer Gasthuis in Haarlem en MUMC+ in Maastricht in de ontwikkelfase zitten.

Er zijn nu 10 van de 27 centra zijn in productie met LabLink. Hoewel dit nog niet de helft van alle centra is, zijn de centra samen verantwoordelijk voor 8400 patiënten, ongeveer 50% van de totale patiëntpopulatie.

line-content.png

(c) Stichting HIV Monitoring, 2013 Privacy Policy