LabLink, digitale dataverzameling via een uniform protocol

De SHM database kent een uitgebreide verzameling van laboratoriumuitslagen. Vooral informatie over HIV viral load en CD4 aantallen behoren tot de belangrijkste en meest gebruikte gegevens voor zowel de klinische praktijk als onderzoek. Naast virologie en immunologie worden er ook uitgebreide sets gegevens verzameld van hematologie, klinische chemie, hepatitis en SOA’s.

De verzameling van laboratoriumuitslagen

Voor de dataverzamelaars betekent de handmatige datacollectie van deze labgegevens het één op één invoeren van het labinformatiesysteem naar de SHM database. Een simpele, maar ook foutgevoelige en bovenal eentonige klus, vooral als je bedenkt dat bij HIV-patiënten elke drie maanden een priktest wordt afgenomen. In het tijdperk van elektronische informatievoorziening en gegevensuitwisseling lijkt de handmatige verzameling van zulke gegevens overbodig. Digitale invoer van labgegevens is meer up-to-date dan handmatige invoer, waarmee gegevens kunnen worden gebruikt voor patiëntenzorg.

De introductie van LabLink

Daarom is de SHM in 2005 gestart met project ‘LabLink’, waarbij laboratoriumgegevens geselecteerd worden uit de labinformatiesystemen (bijv. GLIMS) en worden doorgestuurd naar de Stichting. Deze data worden door de Clinical Research Unit (CRU) van het AMC ingelezen in de SHM database. Tot op heden is er in 8 behandelcentra een zogeheten LabLink tot stand gekomen.

Het creëren van uniformiteit

Aanvankelijk bepaalden ziekenhuizen zelf het formaat voor de versturing van de labgegevens. Dit was handig voor de behandelcentra, maar maakte het inlezen in de database een tijdrovend proces en zorgde voor discrepanties aan de kant van de SHM, omdat elke dataset apart moest worden behandeld.

In 2011 heeft de CRU daarom samen met de ICT-afdeling van het AMC een voorstel gedaan voor de standaardisatie van LabLink volgens internationale richtlijnen. In hetzelfde jaar zijn we begonnen met de implementatie van LabLink volgens het HL7-formaat. Dit houdt in dat de berichten via een beveiligde VPN-verbinding worden verstuurd vanaf een communicatie-server in de verschillende centra, naar de communicatie-server van de SHM. Daarna wordt de data via een aantal stappen geïmporteerd in de SHM database. De CRU voert hierbij technische controles uit en de datamanagement-groep van de SHM controleert de inhoud van de data. Elk kwartaal worden er uitgebreide controles uitgevoerd en momenteel wordt er een controlesysteem ontwikkeld waarmee de belangrijkste controles zelfs tweewekelijks zullen plaatsvinden.

De uitrol van LabLink

Inmiddels zijn er 8 ziekenhuizen over naar LabLink, te weten het UMC Utrecht, St Elisabeth Tilburg, Leiden UMC, MC Alkmaar, Medisch Spectrum Twente, Isala Zwolle en Maasstad ziekenhuis, die allemaal gebruik maken HL7 voor de versturing van hun labgegevens. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam hanteert een directe interne verbinding doordat gegevens niet het ziekenhuis hoeven te verlaten.

Erasmus MC, het Slotervaart ziekenhuis, Maastricht UMC en het Kennemer Gasthuis te Haarlem zijn momenteel in de testfase en voor deze ziekenhuizen zal in 2013 LabLink in productie gaan. De overige 14 sites hebben hun interesse aangegeven voor het project, maar willen of kunnen het niet op korte termijn inplannen vanwege andere werkzaamheden op ICT gebied, zoals implementatie van nieuwe Elektronische Patienten Dossiers. In 2014 zullen hopelijk opnieuw minimaal 4 ziekenhuizen vervolgstappen ondernemen!

» Vragen over LabLink of meer informatie?


« Terug naar de nieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring